191001, side MN.HTM; Hjemmesiden til TUB åpnes i et nytt vindu:
http://130.149.60.45/~farbmetrik/
eller bruk et annet hjem TUB nettsted med en kopi av denne informasjonen:
http://farbe.li.tu-berlin.de/

For denne siden uten flere bilder på, se
ME på engelsk, MG på tysk, MF på fransk, MS på spansk, MI på italiensk, MN på norsk.
For denne siden med flere bilder på (Internetthastighet > 1MB/s anbefales), se
MEI på engelsk, MGI på tysk, MFI på fransk, MSI på spansk, MII på italiensk, MNI på norsk.

For den forrige siden uten flere bilder på, se
LE på engelsk, LG på tysk.
For den forrige siden med flere bilder på, se
LEI på engelsk, LGI på tysk.

For neste side uten flere bilder på, se
NE på engelsk, NG på tysk. For neste side med flere bilder på, se
NEI på engelsk, NGI på tysk.

Merknad: Hittil er deler av denne siden på engelsk. Men ofte er de refererte filene allerede på norsk.

Fargefigurer for undervisning i farge fra tre bøker av K. Richter, og DIN- og ISO/IEC-standarder.

Alle Fargefigurer finnes i mappene MNXX (Farbserien M, N=Norsk, XX=00 bis 99).

Mapper og titler
Fargeoutput med rgb-data for Displays
­ MN00 til MN01, Fargegrafikk nr. 1 og 2.
­ MN02 til MN06, Farge og fargesyn nr. 1 til 5.
­ MN07 til MN08, Fargeverdier og fargemåling nr. 1 og 2.
­ MN09 til MN14, Fargeskalering og fargeterskler nr. 1 til 6.
­ MN15 til MN18, Fargerom og fargemåling nr. 1 til 4.
­ MN19 til MN25, Fargeordning og fargereproduksjon nr. 1 til 7.
­ MN26, Reproduksjon med trykketeknikker nr. 1
­ MN27 til MN38, PostScript og CIE-Fargerom nr. 1 til 12.
­ MN39 til MN46, Fargemetriske tabeller og beregninger nr. 1 til 8.
­ MN47, Programmereksempler PostScript nr. 1.
­ MN48 til MN49, Spesielle fargeserier, fargesyn og fargemetrikk


Fargeoutput med cmyk-data for offsettrykk og en laserprinter
­ MN50 til MN51, Fargegrafikk nr. 1 og 2.
­ MN52 til MN56, Farge og fargesyn nr. 1 til 5.
­ MN57 til MN58, Fargeverdier og fargemåling nr. 1 og 2.
­ MN59 til MN64, Fargeskalering og fargeterskler nr. 1 til 6.
­ MN65 til MN68, Fargerom og fargemåling nr. 1 til 4.
­ MN69 til MN75, Fargeordning og fargereproduksjon nr. 1 til 7.
­ MN76, Reproduksjon med trykketeknikker nr. 1
­ MN77 til MN88, PostScript og CIE-fargerom nr. 1 bis 12.
­ MN89 til MN96, Fargemetriske tabeller og beregninger nr. 1 til 8.
­ MN97, Programmereksempler PostScript nr. 1.
­ MN98 til MN99, Spesielle fargeserier, fargesyn og fargemetrikk

Mange tilleggsbemerkninger og spesielle eksempler.
Fargene i de ovennevnte filene er definert ved fritt valg av de fire standard-PostSript(PS)-operatorene:
rgb setrgbcolor, cmyk setcmwkcolor, w setgray, 000k setcmykcolor
Hver fil kan inneholde inntil fire forskjellige PS-operatorer, se for ekempel filen: MN02L0N0.PDF
I tillegg er noen filer tilgjengelig på språkene engelsk, tysk, spansk, fransk og italiensk,
se for eksempel for rgb-output
MN02
eller for cmyk-output
ME52

Det finnes software, som produserer enten lik er forskjellig (ofte tilfelle) output for de korresponderende fargemetriske PS operatorene. se for eksempel de akromatiske og kromatiske testfilene i&osllash; DIN 33872-2 og -4:
http://www.ps.bam.de/33872
eller se standardfilene med 1078 farger, som for de fire PS-operatorene på sidene 1 og 3 ofte produserer forskjellige og på sidene 2 og 4 alltid samme output:
PN43L0NP.PDF

Den mest kjente software Adobe PDF-Reader produserer for tiden forskjellig output med standard-parametre. Imidlertid var output av sidene 1 og 3 for det meste like fra 1970 til omtrent 1995, og for eksempel med den eldre Software PS- og PDF-PreviewMAC OS 10.0 til 10.2 (til omtrent 2003). Det er ennå og stadig et åpent spørsmål som fortsatt diskuteres, om den apparatavhengige software-endringen rundt år 2000 var nyttig for billedbearbeidingsområdet. Ut fra ergonomike og fargemetriske Grunner er den ikke anbefalelsesverdig. Output er lik, når 1-Minus-Relationen anvendes i software'en (eller i Farbworkflow).

For eksempel gir den nye Software'en Adobe FrameMaker (Version 8, Windows, 2011) lik output for alle filler på denne websiden. Den nye software'en Adobe Reader (alle versjoner, Windows og Mac) gir ulik output. Driftssystemet Unix gir stort sett lik output. Output er ofte lik, når Farbmanagement kan kobles ut i apparatdriveren. Den fargemetriske avstanden utgjø inntil delta E*=30 i CIELAB i fargeområdet grønn og blå. Den visuelle skjelneevnen ligger nær delta E*=1.

Alle de forskjellige mulighetene for fargeoutput som eksisterer for tiden, fører ofte til et fargekaos i output. Den apparatuavhengige elementær-fargetoneoutputen og 3D-Lineariseringen definerer en eneste måloutput, som til enhver tid kan overprøves visuelt. I fremtiden kunne dette fargekaoset bli redusert med egnet software og hardware.

De fargemetriske beregningene inne i filene benytter 1-Minus-Relasjonen for output på sidene 2 og 4 og produserer enten de apparatavhengige apparat-fargetonene RGBYd (side 2) eller de apparatuavhengige elementærfargetonene RYGBe (Side 4) ifølge CIE R1-47 for rgb-data (1,0,0), (1,1,0), (0,1,0) og (0,0,1).

Den spesielle filoutput'en på sidene 2 og 4 produserer med følgende tre apparater:
1. sRGB-fargedisplay bare rgb-data,
2. Standard-Offset og papir L bare cmyk-data,
3. Laserprinter und papir APCO bare cmyk-data.

De endelige rgb- eller cmyk-data for output blir produsert med en tilleggs-PS-programkode inne i filen for output på sidene 2 og 4. Denne PS-programkoden benytter fargemålingsdata fra 729 (9x9x9) outputfarger, se filoutput
PN43L0NP.PDF
Man kann studere de spektrale refleksjonsdata fra de 729 Fargene i filen (1,2 MB, linjene 3174 til 8644 for 5 papirer og for Offsettrykk).
PN43L0NP.TXT

For de tre apparatene finnes det output med følgende egenskaper:
1. Overføring til apparat-fargetone (RGBd)
2. Overføring til elementær-fargetone (RGBe)
3. 3D-Linearisering til apparat-fargetone (RGBd*)
4. 3D-Linearisering til elementær-fargetone (RGBe*)
Stjernen (*) angir en tredimensjonal 3D-Linearisering i CIELAB-fargerommet L*a*b* for CIE standardlyskilde D65.

1. Displayoutput:
Original-fargedata (Side 1 og 3),
blir transformert til rgb-data for apparatfargetone-output (side 2) og for elementærfargetone-output (Seite 4)
MN02L0NP.PDF
De følgende filene inneholder en 3D-Linearisering for apparatfargetone-output (side 2) og for elementærfargetone-output (side 4)
MN02L0FP.PDF

2. Standard offsetutskrift på papir L:
Original-fargedata (sidene 1 og 3),
blir transformert til cmyk-data for apparatfargetone-utskrift (side 2) og for elementærfargetone-utskrift (side 4)
MN52L0NP.PDF
De følgende filene inneholder en 3D-Linearisering for apparatfargetone-utskrift (side 2) og for elementærfargetone-utskrift (side 4)
MN52L0FP.PDF

3. Laserprinter-utskrift p&qring; papir APCO:
Original-fargedata (sidene 1 og 3),
blir transformert til cmyk-data for apparatfargetone-utskrift (side 2) og for elementærfargetone-utskrift (side 4)
MN52L2NP.PDF
De følgende filene inneholder en 3D-Linearisering for apparatfargetone-utskrift (side 2) og for elementærfargetone-utskrift (side 4)
MN52L2FP.PDF

Bestelling og download av boken Farge og fargesyn
Mange fargefigurer på denne siden er hentet fra boken Farge og fargesyn av K. Richter. Medlemmer av standardiseringsorganisasjoner og lærere fargefaget kan bestille en trykt versjon gratis, se
farbeO
Den trykte boken formidler en bedre innføring fargeområdet med anvendelser sammenlignet med internettversjonen. Boken kan lastes ned for en 3D-Linearisert utskrift for de tre apparatene: Display, offsettrykk og en laserprinter, se
farbe

-------
For denne siden uten flere bilder på, se
ME på engelsk, MG på tysk, MF på fransk, MS på spansk, MI på italiensk, MN på norsk.
For denne siden med flere bilder på (Internetthastighet > 1MB/s anbefales), se
MEI på engelsk, MGI på tysk, MFI på fransk, MSI på spansk, MII på italiensk, MNI på norsk.

For den forrige siden uten flere bilder på, se
LE på engelsk, LG på tysk.
For den forrige siden med flere bilder på, se
LEI på engelsk, LGI på tysk.

For neste side uten flere bilder på, se
NE på engelsk, NG på tysk For neste side med flere bilder på, se
NEI på engelsk, NGI på tysk

For arkivinformasjonen (2000-2009) av BAM-serveren "www.ps.bam.de" (2000-2018)
om fargetestdiagrammer, kolorimetriske beregninger, standarder og publikasjoner, se
indexAE.html på engelsk, indexAG.html på tysk.

Tilbake til hovedsiden på dette TUB-nettstedet (ikke arkiv), se
index.html på engelsk, indexDE.html på tysk.