150701 1AL820NR: http://130.149.60.45/~farbmetrik/MN02/index.html
or: http://farbe.li.tu-berlin.de/MN02/index.html

TUB-Testplanje MN02; Bøker-Fargefigurer: K. Richter
Computergrafikk og Fagebmetrikk (1996, tysk)
Farge og Fargesyn (2012, tysk og engelsk)

Fargereproduksjon, Fargesyn eller Colour-Workflow (CW)
med PostScript (PS) operatorene rgb/cmyk/w/k for input
og PS-Operatoren rgb setrgbcolor for output.

Feller denne siden med fargedata feller overflate- eller monitorfarger,
for orienteringen L=Landskap, se ME02 på engelsk, eller MG02 på tysk, eller MS02 på spansk, eller MF02 på fransk, eller MI02 på italiensk, eller MN02 på norsk
for foregående side, se ME01 på engelsk, eller MG01 på tysk, eller MS01 på spansk, eller MF01 på fransk, eller MI01 på italiensk, eller MN01 på norsk
for den neste siden, se ME03 på engelsk. eller MG03 på tysk, eller MS03 på spansk, eller MF03 på fransk, eller MI03 på italiensk, eller MN03 på norsk

tilbake til hovedsiden for denne fargeserien se ME på engelsk, eller MG på tysk, eller MS på spansk, eller MF på fransk, eller MI på italiensk, eller MN på norsk


Figur L0N1: Output-Layout av side 1 av filen MN02L0NP.PDF i format A6, se
MN02L0N1. EPS / TXT / tiff / jpg PDF
og i format A4 i følgende tabeller.

Tabell 0: En side med inntil 16 fargefigurer,
uten styringsdata for fargetone-overføring eller 3D-Linearisering,
separate figurtekster på alle Språkene og denne sidens språk,
En side, orientering A4L (Landskap),
forutsettes for PDF- eller PS-output
En side, orientering A4P (Portrett),
forutsettes for PDF- eller PS-output
MN02L0N0. PS / TXT / PDF MN02L0N2. PS / TXT / PDF
Figurtekster på alle språk for alle figurene på denne siden
MN02IMAL. TXT
Figurtekster på denne sidens språk
MN02IMSL. TXT

Tabell 1a: Offsettrykk L med papir L,
med output av standard system sRGB på side 1 og 3,
med output av apparatfargetone på side 2 og av elementærfargetone på side 4
Fire sider, orientering A4L,
forutsettes for PDF-output
Fire sider, orientering A4L,
forutsettes for PS-output
med fargetone-overføring (side 2 og 4)
MN02L0NP. PS / TXT / PDF
med fargetone-overføring (side 2 og 4)
MN02L0NA. PS / TXT / PDF
med fargetone-overføring og 3D-linearisering (side 2 og 4)
MN02L0FP. PS / TXT / PDF
med fargetone-overføring og 3D-linearisering (side 2 og 4)
MN02L0FA. PS / TXT / PDF

Merknad: De følgende figurene på de ovenstående sidene kan ha ulike størrelser mellom 5,4 cm x 4,0 cm og 25 cm x 17 cm. Noen figurer kan produsere en hvit side.

Tabell 2: Standard (sRGB) output
uten fargeseparasjon, uten 3D-Linearisering
Åtte enkeltfigurer (venstre side) Åtte enkeltfigurer (høyre side)
Standard inputfiler
MN020-1N. PS / TXT / PDF
MN020-2N. PS / TXT / PDF
MN020-3N. PS / TXT / PDF
MN020-4N. PS / TXT / PDF
MN020-5N. PS / TXT / PDF
MN020-6N. PS / TXT / PDF
MN020-7N. PS / TXT / PDF
MN020-8N. PS / TXT / PDF
Standard inputfiler
MN021-1N. PS / TXT / PDF
MN021-2N. PS / TXT / PDF
MN021-3N. PS / TXT / PDF
MN021-4N. PS / TXT / PDF
MN021-5N. PS / TXT / PDF
MN021-6N. PS / TXT / PDF
MN021-7N. PS / TXT / PDF
MN021-8N. PS / TXT / PDF

Tabell 3: Display-output av rgb-data, output av apparatfargetonene
uten 3D-Linearisering, en side
Åtte enkeltfigurer (venstre side) Åtte enkeltfigurer (høyre side)
MN020-10. PS / TXT / PDF
MN020-20. PS / TXT / PDF
MN020-30. PS / TXT / PDF
MN020-40. PS / TXT / PDF
MN020-50. PS / TXT / PDF
MN020-60. PS / TXT / PDF
MN020-70. PS / TXT / PDF
MN020-80. PS / TXT / PDF
MN021-10. PS / TXT / PDF
MN021-20. PS / TXT / PDF
MN021-30. PS / TXT / PDF
MN021-40. PS / TXT / PDF
MN021-50. PS / TXT / PDF
MN021-60. PS / TXT / PDF
MN021-70. PS / TXT / PDF
MN021-80. PS / TXT / PDF

Tabell 4: Display-output med rgb-data, output apparatfargetone,
med 3D-Linearisering, en side
Åtte enkeltfigurer (venstre side) Åtte enkeltfigurer (høyre side)
MN020-11. PS / TXT / PDF
MN020-21. PS / TXT / PDF
MN020-31. PS / TXT / PDF
MN020-41. PS / TXT / PDF
MN020-51. PS / TXT / PDF
MN020-61. PS / TXT / PDF
MN020-71. PS / TXT / PDF
MN020-81. PS / TXT / PDF
MN021-11. PS / TXT / PDF
MN021-21. PS / TXT / PDF
MN021-31. PS / TXT / PDF
MN021-41. PS / TXT / PDF
MN021-51. PS / TXT / PDF
MN021-61. PS / TXT / PDF
MN021-71. PS / TXT / PDF
MN021-81. PS / TXT / PDF

Tabell 5: Display-output med rgb-data, output av elementærfargetone,
uten 3D-Linearisering, en side
Åtte enkeltfigurer (venstre side) Åtte enkeltfigurer (høyre side)
MN020-12. PS / TXT / PDF
MN020-22. PS / TXT / PDF
MN020-32. PS / TXT / PDF
MN020-42. PS / TXT / PDF
MN020-52. PS / TXT / PDF
MN020-62. PS / TXT / PDF
MN020-72. PS / TXT / PDF
MN020-82. PS / TXT / PDF
MN021-12. PS / TXT / PDF
MN021-22. PS / TXT / PDF
MN021-32. PS / TXT / PDF
MN021-42. PS / TXT / PDF
MN021-52. PS / TXT / PDF
MN021-62. PS / TXT / PDF
MN021-72. PS / TXT / PDF
MN021-82. PS / TXT / PDF

Tabell 6: Display-output med rgb-data, output av elementærfargetone,
med 3D-Linearisering, en side
Åtte enkeltfigurer (venstre side) Åtte enkeltfigurer (høyre side)
MN020-13. PS / TXT / PDF
MN020-23. PS / TXT / PDF
MN020-33. PS / TXT / PDF
MN020-43. PS / TXT / PDF
MN020-53. PS / TXT / PDF
MN020-63. PS / TXT / PDF
MN020-73. PS / TXT / PDF
MN020-83. PS / TXT / PDF
MN021-13. PS / TXT / PDF
MN021-23. PS / TXT / PDF
MN021-33. PS / TXT / PDF
MN021-43. PS / TXT / PDF
MN021-53. PS / TXT / PDF
MN021-63. PS / TXT / PDF
MN021-73. PS / TXT / PDF
MN021-83. PS / TXT / PDF

Tabell 7: Display-output med rgb-data,
output av apparatfargetone og output av elementærfargetonen,
uten og med 3D-Linearisering, fire sider
Åtte enkeltfigurer (venstre side) Åtte enkeltfigurer (høyre side)
MN020-14. PS / TXT / PDF
MN020-24. PS / TXT / PDF
MN020-34. PS / TXT / PDF
MN020-44. PS / TXT / PDF
MN020-54. PS / TXT / PDF
MN020-64. PS / TXT / PDF
MN020-74. PS / TXT / PDF
MN020-84. PS / TXT / PDF
MN021-14. PS / TXT / PDF
MN021-24. PS / TXT / PDF
MN021-34. PS / TXT / PDF
MN021-44. PS / TXT / PDF
MN021-54. PS / TXT / PDF
MN021-64. PS / TXT / PDF
MN021-74. PS / TXT / PDF
MN021-84. PS / TXT / PDF

-------------------------------------------------------------------
Videre informasjon om DIN- og ISO/IEC-prøveplansjer
for utprøving av fargegjengivelse, utbytte og emisjon på BAM mikro Webseite,
se på engelsk INFOALLE
eller på tysk INFOALLG

Videre informasjon om internasjonale og nasjonale tyske standarder,
tekniske rapporter og konferanser innenfor billedteknologi-området på BAM mikro Webseite,
se på engelsk 4STAE
eller på tysk 4STA

til Homepage BAM-Mikrowebseite: fargebilde-teknologi og fargemetrikk homepageBAMF

til Homepage fagområdet lysteknikk for TU-Berlin homepageTUL

til TU-Mikrowebseite fagområdet lysteknikk: fargebilde-teknologi og fargemetrikk homepageTULF