150701 1AL820NR: MN03/MN03.HTM

Feller denne siden, se
ME03 på engelsk, MG03 på tysk, MF03 på fransk, MS03 på spansk, MI03 på italiensk, MN03 på norsk.
For foregående side, se
ME02 på engelsk, MG02 på tysk, MF02 på fransk, MS02 på spansk, MI02 på italiensk, MN02 på norsk.
For den neste siden, se
ME04 på engelsk, MG04 på tysk, MF04 på fransk, MS04 på spansk, MI04 på italiensk, MN04 på norsk.
Tilbake til hovedsiden for denne fargeserien, se
../ME på engelsk, ../MG på tysk, ../MF på fransk, ../MS på spansk, ../MI på italiensk, ../MN på norsk.

TUB-Testplanje MN03; Bøker-Fargefigurer: K. Richter
Computergrafikk og Fagebmetrikk (1996, tysk)
Farge og Fargesyn (2012, tysk og engelsk)

Fargereproduksjon, Fargesyn eller Colour-Workflow (CW)
med PostScript (PS) operatorene rgb/cmyk/w/k for input
og PS-Operatoren rgb setrgbcolor for output.


Figur L0N1: Output-Layout av side 1 av filen MN03L0NP.PDF i format A6, se
MN03L0N1. EPS / TXT / tiff / jpg PDF
og i format A4 i følgende tabeller.

Tabell 0: En side med inntil 16 fargefigurer,
uten styringsdata for fargetone-overføring eller 3D-Linearisering,
separate figurtekster på alle Språkene og denne sidens språk,
En side, orientering A4L (Landskap),
forutsettes for PDF- eller PS-output
En side, orientering A4P (Portrett),
forutsettes for PDF- eller PS-output
MN03L0N0. PS / TXT / PDF MN03L0N2. PS / TXT / PDF
Figurtekster på alle språk for alle figurene på denne siden
MN03IMAL. TXT
Figurtekster på denne sidens språk
MN03IMSL. TXT

Tabell 1a: Offsettrykk L med papir L,
med output av standard system sRGB på side 1 og 3,
med output av apparatfargetone på side 2 og av elementærfargetone på side 4
Fire sider, orientering A4L,
forutsettes for PDF-output
Fire sider, orientering A4L,
forutsettes for PS-output
med fargetone-overføring (side 2 og 4)
MN03L0NP. PS / TXT / PDF
med fargetone-overføring (side 2 og 4)
MN03L0NA. PS / TXT / PDF
med fargetone-overføring og 3D-linearisering (side 2 og 4)
MN03L0FP. PS / TXT / PDF
med fargetone-overføring og 3D-linearisering (side 2 og 4)
MN03L0FA. PS / TXT / PDF

Merknad: De følgende figurene på de ovenstående sidene kan ha ulike størrelser mellom 5,4 cm x 4,0 cm og 25 cm x 17 cm. Noen figurer kan produsere en hvit side.

Tabell 2: Standard (sRGB) output
uten fargeseparasjon, uten 3D-Linearisering
Åtte enkeltfigurer (venstre side) Åtte enkeltfigurer (høyre side)
Standard inputfiler
MN030-1N. PS / TXT / PDF
MN030-2N. PS / TXT / PDF
MN030-3N. PS / TXT / PDF
MN030-4N. PS / TXT / PDF
MN030-5N. PS / TXT / PDF
MN030-6N. PS / TXT / PDF
MN030-7N. PS / TXT / PDF
MN030-8N. PS / TXT / PDF
Standard inputfiler
MN031-1N. PS / TXT / PDF
MN031-2N. PS / TXT / PDF
MN031-3N. PS / TXT / PDF
MN031-4N. PS / TXT / PDF
MN031-5N. PS / TXT / PDF
MN031-6N. PS / TXT / PDF
MN031-7N. PS / TXT / PDF
MN031-8N. PS / TXT / PDF

Tabell 3: Display-output av rgb-data, output av apparatfargetonene
uten 3D-Linearisering, en side
Åtte enkeltfigurer (venstre side) Åtte enkeltfigurer (høyre side)
MN030-10. PS / TXT / PDF
MN030-20. PS / TXT / PDF
MN030-30. PS / TXT / PDF
MN030-40. PS / TXT / PDF
MN030-50. PS / TXT / PDF
MN030-60. PS / TXT / PDF
MN030-70. PS / TXT / PDF
MN030-80. PS / TXT / PDF
MN031-10. PS / TXT / PDF
MN031-20. PS / TXT / PDF
MN031-30. PS / TXT / PDF
MN031-40. PS / TXT / PDF
MN031-50. PS / TXT / PDF
MN031-60. PS / TXT / PDF
MN031-70. PS / TXT / PDF
MN031-80. PS / TXT / PDF

Tabell 4: Display-output med rgb-data, output apparatfargetone,
med 3D-Linearisering, en side
Åtte enkeltfigurer (venstre side) Åtte enkeltfigurer (høyre side)
MN030-11. PS / TXT / PDF
MN030-21. PS / TXT / PDF
MN030-31. PS / TXT / PDF
MN030-41. PS / TXT / PDF
MN030-51. PS / TXT / PDF
MN030-61. PS / TXT / PDF
MN030-71. PS / TXT / PDF
MN030-81. PS / TXT / PDF
MN031-11. PS / TXT / PDF
MN031-21. PS / TXT / PDF
MN031-31. PS / TXT / PDF
MN031-41. PS / TXT / PDF
MN031-51. PS / TXT / PDF
MN031-61. PS / TXT / PDF
MN031-71. PS / TXT / PDF
MN031-81. PS / TXT / PDF

Tabell 5: Display-output med rgb-data, output av elementærfargetone,
uten 3D-Linearisering, en side
Åtte enkeltfigurer (venstre side) Åtte enkeltfigurer (høyre side)
MN030-12. PS / TXT / PDF
MN030-22. PS / TXT / PDF
MN030-32. PS / TXT / PDF
MN030-42. PS / TXT / PDF
MN030-52. PS / TXT / PDF
MN030-62. PS / TXT / PDF
MN030-72. PS / TXT / PDF
MN030-82. PS / TXT / PDF
MN031-12. PS / TXT / PDF
MN031-22. PS / TXT / PDF
MN031-32. PS / TXT / PDF
MN031-42. PS / TXT / PDF
MN031-52. PS / TXT / PDF
MN031-62. PS / TXT / PDF
MN031-72. PS / TXT / PDF
MN031-82. PS / TXT / PDF

Tabell 6: Display-output med rgb-data, output av elementærfargetone,
med 3D-Linearisering, en side
Åtte enkeltfigurer (venstre side) Åtte enkeltfigurer (høyre side)
MN030-13. PS / TXT / PDF
MN030-23. PS / TXT / PDF
MN030-33. PS / TXT / PDF
MN030-43. PS / TXT / PDF
MN030-53. PS / TXT / PDF
MN030-63. PS / TXT / PDF
MN030-73. PS / TXT / PDF
MN030-83. PS / TXT / PDF
MN031-13. PS / TXT / PDF
MN031-23. PS / TXT / PDF
MN031-33. PS / TXT / PDF
MN031-43. PS / TXT / PDF
MN031-53. PS / TXT / PDF
MN031-63. PS / TXT / PDF
MN031-73. PS / TXT / PDF
MN031-83. PS / TXT / PDF

Tabell 7: Display-output med rgb-data,
output av apparatfargetone og output av elementærfargetonen,
uten og med 3D-Linearisering, fire sider
Åtte enkeltfigurer (venstre side) Åtte enkeltfigurer (høyre side)
MN030-14. PS / TXT / PDF
MN030-24. PS / TXT / PDF
MN030-34. PS / TXT / PDF
MN030-44. PS / TXT / PDF
MN030-54. PS / TXT / PDF
MN030-64. PS / TXT / PDF
MN030-74. PS / TXT / PDF
MN030-84. PS / TXT / PDF
MN031-14. PS / TXT / PDF
MN031-24. PS / TXT / PDF
MN031-34. PS / TXT / PDF
MN031-44. PS / TXT / PDF
MN031-54. PS / TXT / PDF
MN031-64. PS / TXT / PDF
MN031-74. PS / TXT / PDF
MN031-84. PS / TXT / PDF

-------
For denne siden på forskjellige språk, se
ME på engelsk, MG på tysk, MF på fransk, MS på spansk, MI på italiensk, MN på norsk .

For arkivinformasjonen (2000-2009) av BAM-serveren "ps.bam.de" (2000-2018) om fargetestdiagrammer, kolorimetriske beregninger, standarder og publikasjoner, se
indexAE.html på engelsk, indexAG.html på tysk.

Tilbake til hovedsiden på dette TUB-nettstedet (ikke arkiv), se
index.html på engelsk, indexDE.html på tysk.