150701 1L1: MN10/MN10.HTM

Feller denne siden, se
ME10 på engelsk, MG10 på tysk, MF10 på fransk, MS10 på spansk, MI10 på italiensk, MN10 på norsk.
For foregående side, se
ME09 på engelsk, MG09 på tysk, MF09 på fransk, MS09 på spansk, MI09 på italiensk, MN09 på norsk.
For den neste siden, se
ME11 på engelsk, MG11 på tysk, MF11 på fransk, MS11 på spansk, MI11 på italiensk, MN11 på norsk.
Tilbake til hovedsiden for denne fargeserien, se
../ME på engelsk, ../MG på tysk, ../MF på fransk, ../MS på spansk, ../MI på italiensk, ../MN på norsk.

TUB-Testplanje MN10; Colour figures of book
Richter: Computergrafikk og Fagebmetrikk
Serie 8220: Colour scaling and thresholds no. 2

Colour Reproduction, Colour Vision or Colour Workflow (CW)
by the PS input operator no. 0 (cmyn setcmykcolor) and
the PS output operator rgb setrgbcolor

This page is under work.
Go to the following or preceding page

-------
For denne siden på forskjellige språk, se
ME på engelsk, MG på tysk, MF på fransk, MS på spansk, MI på italiensk, MN på norsk .

For arkivinformasjonen (2000-2009) av BAM-serveren "ps.bam.de" (2000-2018) om fargetestdiagrammer, kolorimetriske beregninger, standarder og publikasjoner, se
indexAE.html på engelsk, indexAG.html på tysk.

Tilbake til hovedsiden på dette TUB-nettstedet (ikke arkiv), se
index.html på engelsk, indexDE.html på tysk.