150701 1L1: MN16/MN16.HTM

Feller denne siden, se
ME16 på engelsk, MG16 på tysk, MF16 på fransk, MS16 på spansk, MI16 på italiensk, MN16 på norsk.
For foregående side, se
ME15 på engelsk, MG15 på tysk, MF15 på fransk, MS15 på spansk, MI15 på italiensk, MN15 på norsk.
For den neste siden, se
ME17 på engelsk, MG17 på tysk, MF17 på fransk, MS17 på spansk, MI17 på italiensk, MN17 på norsk.
Tilbake til hovedsiden for denne fargeserien, se
../ME på engelsk, ../MG på tysk, ../MF på fransk, ../MS på spansk, ../MI på italiensk, ../MN på norsk.

TUB-Testplanje MN16; Colour figures of book
Richter: Computergrafikk og Fagebmetrikk
Serie 8280: Colour spaces and measurement no. 2

Colour Reproduction, Colour Vision or Colour Workflow (CW)
by the PS input operator no. 0 (cmyn setcmykcolor) and
the PS output operator rgb setrgbcolor

This page is under work.
Go to the following or preceding page

-------
For denne siden på forskjellige språk, se
ME på engelsk, MG på tysk, MF på fransk, MS på spansk, MI på italiensk, MN på norsk .

For arkivinformasjonen (2000-2009) av BAM-serveren "ps.bam.de" (2000-2018) om fargetestdiagrammer, kolorimetriske beregninger, standarder og publikasjoner, se
indexAE.html på engelsk, indexAG.html på tysk.

Tilbake til hovedsiden på dette TUB-nettstedet (ikke arkiv), se
index.html på engelsk, indexDE.html på tysk.