150701 1L1: MN18/MN18.HTM

Feller denne siden, se
ME18 på engelsk, MG18 på tysk, MF18 på fransk, MS18 på spansk, MI18 på italiensk, MN18 på norsk.
For foregående side, se
ME17 på engelsk, MG17 på tysk, MF17 på fransk, MS17 på spansk, MI17 på italiensk, MN17 på norsk.
For den neste siden, se
ME19 på engelsk, MG19 på tysk, MF19 på fransk, MS19 på spansk, MI19 på italiensk, MN19 på norsk.
Tilbake til hovedsiden for denne fargeserien, se
../ME på engelsk, ../MG på tysk, ../MF på fransk, ../MS på spansk, ../MI på italiensk, ../MN på norsk.

TUB-Testplanje MN18; Colour figures of book
Richter: Computergrafikk og Fagebmetrikk
Serie 8310: Colour spaces and measurement no. 4

Colour Reproduction, Colour Vision or Colour Workflow (CW)
by the PS input operator no. 0 (cmyn setcmykcolor) and
the PS output operator rgb setrgbcolor

This page is under work.
Go to the following or preceding page

-------
For denne siden på forskjellige språk, se
ME på engelsk, MG på tysk, MF på fransk, MS på spansk, MI på italiensk, MN på norsk .

For arkivinformasjonen (2000-2009) av BAM-serveren "ps.bam.de" (2000-2018) om fargetestdiagrammer, kolorimetriske beregninger, standarder og publikasjoner, se
indexAE.html på engelsk, indexAG.html på tysk.

Tilbake til hovedsiden på dette TUB-nettstedet (ikke arkiv), se
index.html på engelsk, indexDE.html på tysk.