150701 1L1: MN20/MN20.HTM

Feller denne siden, se
ME20 på engelsk, MG20 på tysk, MF20 på fransk, MS20 på spansk, MI20 på italiensk, MN20 på norsk.
For foregående side, se
ME19 på engelsk, MG19 på tysk, MF19 på fransk, MS19 på spansk, MI19 på italiensk, MN19 på norsk.
For den neste siden, se
ME21 på engelsk, MG21 på tysk, MF21 på fransk, MS21 på spansk, MI21 på italiensk, MN21 på norsk.
Tilbake til hovedsiden for denne fargeserien, se
../ME på engelsk, ../MG på tysk, ../MF på fransk, ../MS på spansk, ../MI på italiensk, ../MN på norsk.

TUB-Testplanje MN20; Colour figures of book
Richter: Computergrafikk og Fagebmetrikk
Serie 8330: Colour order and reproduction no. 2

Colour Reproduction, Colour Vision or Colour Workflow (CW)
by the PS input operator no. 0 (cmyn setcmykcolor) and
the PS output operator rgb setrgbcolor

This page is under work.
Go to the following or preceding page

-------
For denne siden på forskjellige språk, se
ME på engelsk, MG på tysk, MF på fransk, MS på spansk, MI på italiensk, MN på norsk .

For arkivinformasjonen (2000-2009) av BAM-serveren "ps.bam.de" (2000-2018) om fargetestdiagrammer, kolorimetriske beregninger, standarder og publikasjoner, se
indexAE.html på engelsk, indexAG.html på tysk.

Tilbake til hovedsiden på dette TUB-nettstedet (ikke arkiv), se
index.html på engelsk, indexDE.html på tysk.