150701 1L1: MN25/MN25.HTM

Feller denne siden, se
ME25 på engelsk, MG25 på tysk, MF25 på fransk, MS25 på spansk, MI25 på italiensk, MN25 på norsk.
For foregående side, se
ME24 på engelsk, MG24 på tysk, MF24 på fransk, MS24 på spansk, MI24 på italiensk, MN24 på norsk.
For den neste siden, se
ME26 på engelsk, MG26 på tysk, MF26 på fransk, MS26 på spansk, MI26 på italiensk, MN26 på norsk.
Tilbake til hovedsiden for denne fargeserien, se
../ME på engelsk, ../MG på tysk, ../MF på fransk, ../MS på spansk, ../MI på italiensk, ../MN på norsk.

TUB-Testplanje MN25; Colour figures of book
Richter: Computergrafikk og Fagebmetrikk
Serie 8380: Colour order and reproduction no. 7

Colour Reproduction, Colour Vision or Colour Workflow (CW)
by the PS input operator no. 0 (cmyn setcmykcolor) and
the PS output operator rgb setrgbcolor

This page is under work.
Go to the following or preceding page

-------
For denne siden på forskjellige språk, se
ME på engelsk, MG på tysk, MF på fransk, MS på spansk, MI på italiensk, MN på norsk .

For arkivinformasjonen (2000-2009) av BAM-serveren "ps.bam.de" (2000-2018) om fargetestdiagrammer, kolorimetriske beregninger, standarder og publikasjoner, se
indexAE.html på engelsk, indexAG.html på tysk.

Tilbake til hovedsiden på dette TUB-nettstedet (ikke arkiv), se
index.html på engelsk, indexDE.html på tysk.