150701 1L1: MN27/MN27.HTM

Feller denne siden, se
ME27 på engelsk, MG27 på tysk, MF27 på fransk, MS27 på spansk, MI27 på italiensk, MN27 på norsk.
For foregående side, se
ME26 på engelsk, MG26 på tysk, MF26 på fransk, MS26 på spansk, MI26 på italiensk, MN26 på norsk.
For den neste siden, se
ME28 på engelsk, MG28 på tysk, MF28 på fransk, MS28 på spansk, MI28 på italiensk, MN28 på norsk.
Tilbake til hovedsiden for denne fargeserien, se
../ME på engelsk, ../MG på tysk, ../MF på fransk, ../MS på spansk, ../MI på italiensk, ../MN på norsk.

TUB-Testplanje MN27; Colour figures of book
Richter: Computergrafikk og Fagebmetrikk
Serie 8410: PostScript and CIE colour spaces no. 1

Colour Reproduction, Colour Vision or Colour Workflow (CW)
by the PS input operator no. 0 (cmyn setcmykcolor) and
the PS output operator rgb setrgbcolor

This page is under work.
Go to the following or preceding page

-------
For denne siden på forskjellige språk, se
ME på engelsk, MG på tysk, MF på fransk, MS på spansk, MI på italiensk, MN på norsk .

For arkivinformasjonen (2000-2009) av BAM-serveren "ps.bam.de" (2000-2018) om fargetestdiagrammer, kolorimetriske beregninger, standarder og publikasjoner, se
indexAE.html på engelsk, indexAG.html på tysk.

Tilbake til hovedsiden på dette TUB-nettstedet (ikke arkiv), se
index.html på engelsk, indexDE.html på tysk.