150701 1L1: MN38/MN38.HTM

Feller denne siden, se
ME38 på engelsk, MG38 på tysk, MF38 på fransk, MS38 på spansk, MI38 på italiensk, MN38 på norsk.
For foregående side, se
ME37 på engelsk, MG37 på tysk, MF37 på fransk, MS37 på spansk, MI37 på italiensk, MN37 på norsk.
For den neste siden, se
ME39 på engelsk, MG39 på tysk, MF39 på fransk, MS39 på spansk, MI39 på italiensk, MN39 på norsk.
Tilbake til hovedsiden for denne fargeserien, se
../ME på engelsk, ../MG på tysk, ../MF på fransk, ../MS på spansk, ../MI på italiensk, ../MN på norsk.

TUB-Testplanje MN38; Colour figures of book
Richter: Computergrafikk og Fagebmetrikk
Serie 8530: PostScript and CIE colour spaces no. 12

Colour Reproduction, Colour Vision or Colour Workflow (CW)
by the PS input operator no. 0 (cmyn setcmykcolor) and
the PS output operator rgb setrgbcolor

This page is under work.
Go to the following or preceding page

-------
For denne siden på forskjellige språk, se
ME på engelsk, MG på tysk, MF på fransk, MS på spansk, MI på italiensk, MN på norsk .

For arkivinformasjonen (2000-2009) av BAM-serveren "ps.bam.de" (2000-2018) om fargetestdiagrammer, kolorimetriske beregninger, standarder og publikasjoner, se
indexAE.html på engelsk, indexAG.html på tysk.

Tilbake til hovedsiden på dette TUB-nettstedet (ikke arkiv), se
index.html på engelsk, indexDE.html på tysk.