150701 1AL820NR: MN46/MN46.HTM

Feller denne siden, se
ME46 på engelsk, MG46 på tysk, MF46 på fransk, MS46 på spansk, MI46 på italiensk, MN46 på norsk.
For foregående side, se
ME45 på engelsk, MG45 på tysk, MF45 på fransk, MS45 på spansk, MI45 på italiensk, MN45 på norsk.
For den neste siden, se
ME47 på engelsk, MG47 på tysk, MF47 på fransk, MS47 på spansk, MI47 på italiensk, MN47 på norsk.
Tilbake til hovedsiden for denne fargeserien, se
../ME på engelsk, ../MG på tysk, ../MF på fransk, ../MS på spansk, ../MI på italiensk, ../MN på norsk.

TUB-Testplanje MN46; Bøker-Fargefigurer: K. Richter
Computergrafikk og Fagebmetrikk (1996, tysk)
Farge og Fargesyn (2012, tysk og engelsk)

Fargereproduksjon, Fargesyn eller Colour-Workflow (CW)
med PostScript (PS) operatorene rgb/cmyk/w/k for input
og PS-Operatoren rgb setrgbcolor for output.


Figur L0N1: Output-Layout av side 1 av filen MN46L0NP.PDF i format A6, se
MN46L0N1. EPS / TXT / tiff / jpg PDF
og i format A4 i følgende tabeller.

Tabell 0: En side med inntil 16 fargefigurer,
uten styringsdata for fargetone-overføring eller 3D-Linearisering,
separate figurtekster på alle Språkene og denne sidens språk,
En side, orientering A4L (Landskap),
forutsettes for PDF- eller PS-output
En side, orientering A4P (Portrett),
forutsettes for PDF- eller PS-output
MN46L0N0. PS / TXT / PDF MN46L0N2. PS / TXT / PDF
Figurtekster på alle språk for alle figurene på denne siden
MN46IMAL. TXT
Figurtekster på denne sidens språk
MN46IMSL. TXT

Tabell 1a: Offsettrykk L med papir L,
med output av standard system sRGB på side 1 og 3,
med output av apparatfargetone på side 2 og av elementærfargetone på side 4
Fire sider, orientering A4L,
forutsettes for PDF-output
Fire sider, orientering A4L,
forutsettes for PS-output
med fargetone-overføring (side 2 og 4)
MN46L0NP. PS / TXT / PDF
med fargetone-overføring (side 2 og 4)
MN46L0NA. PS / TXT / PDF
med fargetone-overføring og 3D-linearisering (side 2 og 4)
MN46L0FP. PS / TXT / PDF
med fargetone-overføring og 3D-linearisering (side 2 og 4)
MN46L0FA. PS / TXT / PDF

Merknad: De følgende figurene på de ovenstående sidene kan ha ulike størrelser mellom 5,4 cm x 4,0 cm og 25 cm x 17 cm. Noen figurer kan produsere en hvit side.

Tabell 2: Standard (sRGB) output
uten fargeseparasjon, uten 3D-Linearisering
Åtte enkeltfigurer (venstre side) Åtte enkeltfigurer (høyre side)
Standard inputfiler
MN460-1N. PS / TXT / PDF
MN460-2N. PS / TXT / PDF
MN460-3N. PS / TXT / PDF
MN460-4N. PS / TXT / PDF
MN460-5N. PS / TXT / PDF
MN460-6N. PS / TXT / PDF
MN460-7N. PS / TXT / PDF
MN460-8N. PS / TXT / PDF
Standard inputfiler
MN461-1N. PS / TXT / PDF
MN461-2N. PS / TXT / PDF
MN461-3N. PS / TXT / PDF
MN461-4N. PS / TXT / PDF
MN461-5N. PS / TXT / PDF
MN461-6N. PS / TXT / PDF
MN461-7N. PS / TXT / PDF
MN461-8N. PS / TXT / PDF

Tabell 3: Display-output av rgb-data, output av apparatfargetonene
uten 3D-Linearisering, en side
Åtte enkeltfigurer (venstre side) Åtte enkeltfigurer (høyre side)
MN460-10. PS / TXT / PDF
MN460-20. PS / TXT / PDF
MN460-30. PS / TXT / PDF
MN460-40. PS / TXT / PDF
MN460-50. PS / TXT / PDF
MN460-60. PS / TXT / PDF
MN460-70. PS / TXT / PDF
MN460-80. PS / TXT / PDF
MN461-10. PS / TXT / PDF
MN461-20. PS / TXT / PDF
MN461-30. PS / TXT / PDF
MN461-40. PS / TXT / PDF
MN461-50. PS / TXT / PDF
MN461-60. PS / TXT / PDF
MN461-70. PS / TXT / PDF
MN461-80. PS / TXT / PDF

Tabell 4: Display-output med rgb-data, output apparatfargetone,
med 3D-Linearisering, en side
Åtte enkeltfigurer (venstre side) Åtte enkeltfigurer (høyre side)
MN460-11. PS / TXT / PDF
MN460-21. PS / TXT / PDF
MN460-31. PS / TXT / PDF
MN460-41. PS / TXT / PDF
MN460-51. PS / TXT / PDF
MN460-61. PS / TXT / PDF
MN460-71. PS / TXT / PDF
MN460-81. PS / TXT / PDF
MN461-11. PS / TXT / PDF
MN461-21. PS / TXT / PDF
MN461-31. PS / TXT / PDF
MN461-41. PS / TXT / PDF
MN461-51. PS / TXT / PDF
MN461-61. PS / TXT / PDF
MN461-71. PS / TXT / PDF
MN461-81. PS / TXT / PDF

Tabell 5: Display-output med rgb-data, output av elementærfargetone,
uten 3D-Linearisering, en side
Åtte enkeltfigurer (venstre side) Åtte enkeltfigurer (høyre side)
MN460-12. PS / TXT / PDF
MN460-22. PS / TXT / PDF
MN460-32. PS / TXT / PDF
MN460-42. PS / TXT / PDF
MN460-52. PS / TXT / PDF
MN460-62. PS / TXT / PDF
MN460-72. PS / TXT / PDF
MN460-82. PS / TXT / PDF
MN461-12. PS / TXT / PDF
MN461-22. PS / TXT / PDF
MN461-32. PS / TXT / PDF
MN461-42. PS / TXT / PDF
MN461-52. PS / TXT / PDF
MN461-62. PS / TXT / PDF
MN461-72. PS / TXT / PDF
MN461-82. PS / TXT / PDF

Tabell 6: Display-output med rgb-data, output av elementærfargetone,
med 3D-Linearisering, en side
Åtte enkeltfigurer (venstre side) Åtte enkeltfigurer (høyre side)
MN460-13. PS / TXT / PDF
MN460-23. PS / TXT / PDF
MN460-33. PS / TXT / PDF
MN460-43. PS / TXT / PDF
MN460-53. PS / TXT / PDF
MN460-63. PS / TXT / PDF
MN460-73. PS / TXT / PDF
MN460-83. PS / TXT / PDF
MN461-13. PS / TXT / PDF
MN461-23. PS / TXT / PDF
MN461-33. PS / TXT / PDF
MN461-43. PS / TXT / PDF
MN461-53. PS / TXT / PDF
MN461-63. PS / TXT / PDF
MN461-73. PS / TXT / PDF
MN461-83. PS / TXT / PDF

Tabell 7: Display-output med rgb-data,
output av apparatfargetone og output av elementærfargetonen,
uten og med 3D-Linearisering, fire sider
Åtte enkeltfigurer (venstre side) Åtte enkeltfigurer (høyre side)
MN460-14. PS / TXT / PDF
MN460-24. PS / TXT / PDF
MN460-34. PS / TXT / PDF
MN460-44. PS / TXT / PDF
MN460-54. PS / TXT / PDF
MN460-64. PS / TXT / PDF
MN460-74. PS / TXT / PDF
MN460-84. PS / TXT / PDF
MN461-14. PS / TXT / PDF
MN461-24. PS / TXT / PDF
MN461-34. PS / TXT / PDF
MN461-44. PS / TXT / PDF
MN461-54. PS / TXT / PDF
MN461-64. PS / TXT / PDF
MN461-74. PS / TXT / PDF
MN461-84. PS / TXT / PDF

-------
For denne siden på forskjellige språk, se
ME på engelsk, MG på tysk, MF på fransk, MS på spansk, MI på italiensk, MN på norsk .

For arkivinformasjonen (2000-2009) av BAM-serveren "ps.bam.de" (2000-2018) om fargetestdiagrammer, kolorimetriske beregninger, standarder og publikasjoner, se
indexAE.html på engelsk, indexAG.html på tysk.

Tilbake til hovedsiden på dette TUB-nettstedet (ikke arkiv), se
index.html på engelsk, indexDE.html på tysk.