150701 1AL820NR: MN48/MN48.HTM

Feller denne siden, se
ME48 på engelsk, MG48 på tysk, MF48 på fransk, MS48 på spansk, MI48 på italiensk, MN48 på norsk.
For foregående side, se
ME47 på engelsk, MG47 på tysk, MF47 på fransk, MS47 på spansk, MI47 på italiensk, MN47 på norsk.
For den neste siden, se
ME49 på engelsk, MG49 på tysk, MF49 på fransk, MS49 på spansk, MI49 på italiensk, MN49 på norsk.
Tilbake til hovedsiden for denne fargeserien, se
../ME på engelsk, ../MG på tysk, ../MF på fransk, ../MS på spansk, ../MI på italiensk, ../MN på norsk.

TUB-Testplanje MN48; Bøker-Fargefigurer: K. Richter
Computergrafikk og Fagebmetrikk (1996, tysk)
Farge og Fargesyn (2012, tysk og engelsk)

Fargereproduksjon, Fargesyn eller Colour-Workflow (CW)
med PostScript (PS) operatorene rgb/cmyk/w/k for input
og PS-Operatoren rgb setrgbcolor for output.


Figur L0N1: Output-Layout av side 1 av filen MN48L0NP.PDF i format A6, se
MN48L0N1. EPS / TXT / tiff / jpg PDF
og i format A4 i følgende tabeller.

Tabell 0: En side med inntil 16 fargefigurer,
uten styringsdata for fargetone-overføring eller 3D-Linearisering,
separate figurtekster på alle Språkene og denne sidens språk,
En side, orientering A4L (Landskap),
forutsettes for PDF- eller PS-output
En side, orientering A4P (Portrett),
forutsettes for PDF- eller PS-output
MN48L0N0. PS / TXT / PDF MN48L0N2. PS / TXT / PDF
Figurtekster på alle språk for alle figurene på denne siden
MN48IMAL. TXT
Figurtekster på denne sidens språk
MN48IMSL. TXT

Tabell 1a: Offsettrykk L med papir L,
med output av standard system sRGB på side 1 og 3,
med output av apparatfargetone på side 2 og av elementærfargetone på side 4
Fire sider, orientering A4L,
forutsettes for PDF-output
Fire sider, orientering A4L,
forutsettes for PS-output
med fargetone-overføring (side 2 og 4)
MN48L0NP. PS / TXT / PDF
med fargetone-overføring (side 2 og 4)
MN48L0NA. PS / TXT / PDF
med fargetone-overføring og 3D-linearisering (side 2 og 4)
MN48L0FP. PS / TXT / PDF
med fargetone-overføring og 3D-linearisering (side 2 og 4)
MN48L0FA. PS / TXT / PDF

Merknad: De følgende figurene på de ovenstående sidene kan ha ulike størrelser mellom 5,4 cm x 4,0 cm og 25 cm x 17 cm. Noen figurer kan produsere en hvit side.

Tabell 2: Standard (sRGB) output
uten fargeseparasjon, uten 3D-Linearisering
Åtte enkeltfigurer (venstre side) Åtte enkeltfigurer (høyre side)
Standard inputfiler
MN480-1N. PS / TXT / PDF
MN480-2N. PS / TXT / PDF
MN480-3N. PS / TXT / PDF
MN480-4N. PS / TXT / PDF
MN480-5N. PS / TXT / PDF
MN480-6N. PS / TXT / PDF
MN480-7N. PS / TXT / PDF
MN480-8N. PS / TXT / PDF
Standard inputfiler
MN481-1N. PS / TXT / PDF
MN481-2N. PS / TXT / PDF
MN481-3N. PS / TXT / PDF
MN481-4N. PS / TXT / PDF
MN481-5N. PS / TXT / PDF
MN481-6N. PS / TXT / PDF
MN481-7N. PS / TXT / PDF
MN481-8N. PS / TXT / PDF

Tabell 3: Display-output av rgb-data, output av apparatfargetonene
uten 3D-Linearisering, en side
Åtte enkeltfigurer (venstre side) Åtte enkeltfigurer (høyre side)
MN480-10. PS / TXT / PDF
MN480-20. PS / TXT / PDF
MN480-30. PS / TXT / PDF
MN480-40. PS / TXT / PDF
MN480-50. PS / TXT / PDF
MN480-60. PS / TXT / PDF
MN480-70. PS / TXT / PDF
MN480-80. PS / TXT / PDF
MN481-10. PS / TXT / PDF
MN481-20. PS / TXT / PDF
MN481-30. PS / TXT / PDF
MN481-40. PS / TXT / PDF
MN481-50. PS / TXT / PDF
MN481-60. PS / TXT / PDF
MN481-70. PS / TXT / PDF
MN481-80. PS / TXT / PDF

Tabell 4: Display-output med rgb-data, output apparatfargetone,
med 3D-Linearisering, en side
Åtte enkeltfigurer (venstre side) Åtte enkeltfigurer (høyre side)
MN480-11. PS / TXT / PDF
MN480-21. PS / TXT / PDF
MN480-31. PS / TXT / PDF
MN480-41. PS / TXT / PDF
MN480-51. PS / TXT / PDF
MN480-61. PS / TXT / PDF
MN480-71. PS / TXT / PDF
MN480-81. PS / TXT / PDF
MN481-11. PS / TXT / PDF
MN481-21. PS / TXT / PDF
MN481-31. PS / TXT / PDF
MN481-41. PS / TXT / PDF
MN481-51. PS / TXT / PDF
MN481-61. PS / TXT / PDF
MN481-71. PS / TXT / PDF
MN481-81. PS / TXT / PDF

Tabell 5: Display-output med rgb-data, output av elementærfargetone,
uten 3D-Linearisering, en side
Åtte enkeltfigurer (venstre side) Åtte enkeltfigurer (høyre side)
MN480-12. PS / TXT / PDF
MN480-22. PS / TXT / PDF
MN480-32. PS / TXT / PDF
MN480-42. PS / TXT / PDF
MN480-52. PS / TXT / PDF
MN480-62. PS / TXT / PDF
MN480-72. PS / TXT / PDF
MN480-82. PS / TXT / PDF
MN481-12. PS / TXT / PDF
MN481-22. PS / TXT / PDF
MN481-32. PS / TXT / PDF
MN481-42. PS / TXT / PDF
MN481-52. PS / TXT / PDF
MN481-62. PS / TXT / PDF
MN481-72. PS / TXT / PDF
MN481-82. PS / TXT / PDF

Tabell 6: Display-output med rgb-data, output av elementærfargetone,
med 3D-Linearisering, en side
Åtte enkeltfigurer (venstre side) Åtte enkeltfigurer (høyre side)
MN480-13. PS / TXT / PDF
MN480-23. PS / TXT / PDF
MN480-33. PS / TXT / PDF
MN480-43. PS / TXT / PDF
MN480-53. PS / TXT / PDF
MN480-63. PS / TXT / PDF
MN480-73. PS / TXT / PDF
MN480-83. PS / TXT / PDF
MN481-13. PS / TXT / PDF
MN481-23. PS / TXT / PDF
MN481-33. PS / TXT / PDF
MN481-43. PS / TXT / PDF
MN481-53. PS / TXT / PDF
MN481-63. PS / TXT / PDF
MN481-73. PS / TXT / PDF
MN481-83. PS / TXT / PDF

Tabell 7: Display-output med rgb-data,
output av apparatfargetone og output av elementærfargetonen,
uten og med 3D-Linearisering, fire sider
Åtte enkeltfigurer (venstre side) Åtte enkeltfigurer (høyre side)
MN480-14. PS / TXT / PDF
MN480-24. PS / TXT / PDF
MN480-34. PS / TXT / PDF
MN480-44. PS / TXT / PDF
MN480-54. PS / TXT / PDF
MN480-64. PS / TXT / PDF
MN480-74. PS / TXT / PDF
MN480-84. PS / TXT / PDF
MN481-14. PS / TXT / PDF
MN481-24. PS / TXT / PDF
MN481-34. PS / TXT / PDF
MN481-44. PS / TXT / PDF
MN481-54. PS / TXT / PDF
MN481-64. PS / TXT / PDF
MN481-74. PS / TXT / PDF
MN481-84. PS / TXT / PDF

-------
For denne siden på forskjellige språk, se
ME på engelsk, MG på tysk, MF på fransk, MS på spansk, MI på italiensk, MN på norsk .

For arkivinformasjonen (2000-2009) av BAM-serveren "ps.bam.de" (2000-2018) om fargetestdiagrammer, kolorimetriske beregninger, standarder og publikasjoner, se
indexAE.html på engelsk, indexAG.html på tysk.

Tilbake til hovedsiden på dette TUB-nettstedet (ikke arkiv), se
index.html på engelsk, indexDE.html på tysk.