150801: MN61/MN61.HTM

Feller denne siden, se
ME61 på engelsk, MG61 på tysk, MF61 på fransk, MS61 på spansk, MI61 på italiensk, MN61 på norsk.
For foregående side, se
ME60 på engelsk, MG60 på tysk, MF60 på fransk, MS60 på spansk, MI60 på italiensk, MN60 på norsk.
For den neste siden, se
ME62 på engelsk, MG62 på tysk, MF62 på fransk, MS62 på spansk, MI62 på italiensk, MN62 på norsk.
Tilbake til hovedsiden for denne fargeserien, se
../ME på engelsk, ../MG på tysk, ../MF på fransk, ../MS på spansk, ../MI på italiensk, ../MN på norsk.

TUB-Testplanje MN61; Colour figures of book
Richter: Computergrafikk og Fagebmetrikk
Serie 8230: Colour scaling and thresholds Nr. 3

This page is under work,
go to the preceding page or a page above

-------
For denne siden på forskjellige språk, se
ME på engelsk, MG på tysk, MF på fransk, MS på spansk, MI på italiensk, MN på norsk .

For arkivinformasjonen (2000-2009) av BAM-serveren "ps.bam.de" (2000-2018) om fargetestdiagrammer, kolorimetriske beregninger, standarder og publikasjoner, se
indexAE.html på engelsk, indexAG.html på tysk.

Tilbake til hovedsiden på dette TUB-nettstedet (ikke arkiv), se
index.html på engelsk, indexDE.html på tysk.