150801: MN66/MN66.HTM

Feller denne siden, se
ME66 på engelsk, MG66 på tysk, MF66 på fransk, MS66 på spansk, MI66 på italiensk, MN66 på norsk.
For foregående side, se
ME65 på engelsk, MG65 på tysk, MF65 på fransk, MS65 på spansk, MI65 på italiensk, MN65 på norsk.
For den neste siden, se
ME67 på engelsk, MG67 på tysk, MF67 på fransk, MS67 på spansk, MI67 på italiensk, MN67 på norsk.
Tilbake til hovedsiden for denne fargeserien, se
../ME på engelsk, ../MG på tysk, ../MF på fransk, ../MS på spansk, ../MI på italiensk, ../MN på norsk.

TUB-Testplanje MN66; Colour figures of book
Richter: Computergrafikk og Fagebmetrikk
Serie 8280: Colour spaces and measurement Nr. 2

This page is under work,
go to the preceding page or a page above

-------
For denne siden på forskjellige språk, se
ME på engelsk, MG på tysk, MF på fransk, MS på spansk, MI på italiensk, MN på norsk .

For arkivinformasjonen (2000-2009) av BAM-serveren "ps.bam.de" (2000-2018) om fargetestdiagrammer, kolorimetriske beregninger, standarder og publikasjoner, se
indexAE.html på engelsk, indexAG.html på tysk.

Tilbake til hovedsiden på dette TUB-nettstedet (ikke arkiv), se
index.html på engelsk, indexDE.html på tysk.