150801: MN70/MN70.HTM

Feller denne siden, se
ME70 på engelsk, MG70 på tysk, MF70 på fransk, MS70 på spansk, MI70 på italiensk, MN70 på norsk.
For foregående side, se
ME69 på engelsk, MG69 på tysk, MF69 på fransk, MS69 på spansk, MI69 på italiensk, MN69 på norsk.
For den neste siden, se
ME71 på engelsk, MG71 på tysk, MF71 på fransk, MS71 på spansk, MI71 på italiensk, MN71 på norsk.
Tilbake til hovedsiden for denne fargeserien, se
../ME på engelsk, ../MG på tysk, ../MF på fransk, ../MS på spansk, ../MI på italiensk, ../MN på norsk.

TUB-Testplanje MN70; Colour figures of book
Richter: Computergrafikk og Fagebmetrikk
Serie 8330: Colour order and reproduction Nr. 2

This page is under work,
go to the preceding page or a page above

-------
For denne siden på forskjellige språk, se
ME på engelsk, MG på tysk, MF på fransk, MS på spansk, MI på italiensk, MN på norsk .

For arkivinformasjonen (2000-2009) av BAM-serveren "ps.bam.de" (2000-2018) om fargetestdiagrammer, kolorimetriske beregninger, standarder og publikasjoner, se
indexAE.html på engelsk, indexAG.html på tysk.

Tilbake til hovedsiden på dette TUB-nettstedet (ikke arkiv), se
index.html på engelsk, indexDE.html på tysk.