150801: MN75/MN75.HTM

Feller denne siden, se
ME75 på engelsk, MG75 på tysk, MF75 på fransk, MS75 på spansk, MI75 på italiensk, MN75 på norsk.
For foregående side, se
ME74 på engelsk, MG74 på tysk, MF74 på fransk, MS74 på spansk, MI74 på italiensk, MN74 på norsk.
For den neste siden, se
ME76 på engelsk, MG76 på tysk, MF76 på fransk, MS76 på spansk, MI76 på italiensk, MN76 på norsk.
Tilbake til hovedsiden for denne fargeserien, se
../ME på engelsk, ../MG på tysk, ../MF på fransk, ../MS på spansk, ../MI på italiensk, ../MN på norsk.

TUB-Testplanje MN75; Colour figures of book
Richter: Computergrafikk og Fagebmetrikk
Serie 8380: Colour order and reproduction Nr. 7

This page is under work,
go to the preceding page or a page above

-------
For denne siden på forskjellige språk, se
ME på engelsk, MG på tysk, MF på fransk, MS på spansk, MI på italiensk, MN på norsk .

For arkivinformasjonen (2000-2009) av BAM-serveren "ps.bam.de" (2000-2018) om fargetestdiagrammer, kolorimetriske beregninger, standarder og publikasjoner, se
indexAE.html på engelsk, indexAG.html på tysk.

Tilbake til hovedsiden på dette TUB-nettstedet (ikke arkiv), se
index.html på engelsk, indexDE.html på tysk.