150801: MN78/MN78.HTM

Feller denne siden, se
ME78 på engelsk, MG78 på tysk, MF78 på fransk, MS78 på spansk, MI78 på italiensk, MN78 på norsk.
For foregående side, se
ME77 på engelsk, MG77 på tysk, MF77 på fransk, MS77 på spansk, MI77 på italiensk, MN77 på norsk.
For den neste siden, se
ME79 på engelsk, MG79 på tysk, MF79 på fransk, MS79 på spansk, MI79 på italiensk, MN79 på norsk.
Tilbake til hovedsiden for denne fargeserien, se
../ME på engelsk, ../MG på tysk, ../MF på fransk, ../MS på spansk, ../MI på italiensk, ../MN på norsk.

TUB-Testplanje MN78; Colour figures of book
Richter: Computergrafikk og Fagebmetrikk
Serie 8420: PostScript and CIE colour spaces Nr. 2

This page is under work,
go to the preceding page or a page above

-------
For denne siden på forskjellige språk, se
ME på engelsk, MG på tysk, MF på fransk, MS på spansk, MI på italiensk, MN på norsk .

For arkivinformasjonen (2000-2009) av BAM-serveren "ps.bam.de" (2000-2018) om fargetestdiagrammer, kolorimetriske beregninger, standarder og publikasjoner, se
indexAE.html på engelsk, indexAG.html på tysk.

Tilbake til hovedsiden på dette TUB-nettstedet (ikke arkiv), se
index.html på engelsk, indexDE.html på tysk.