150801: MN89/MN89.HTM

Feller denne siden, se
ME89 på engelsk, MG89 på tysk, MF89 på fransk, MS89 på spansk, MI89 på italiensk, MN89 på norsk.
For foregående side, se
ME88 på engelsk, MG88 på tysk, MF88 på fransk, MS88 på spansk, MI88 på italiensk, MN88 på norsk.
For den neste siden, se
ME90 på engelsk, MG90 på tysk, MF90 på fransk, MS90 på spansk, MI90 på italiensk, MN90 på norsk.
Tilbake til hovedsiden for denne fargeserien, se
../ME på engelsk, ../MG på tysk, ../MF på fransk, ../MS på spansk, ../MI på italiensk, ../MN på norsk.

TUB-Testplanje MN89; Colour figures of book
Richter: Computergrafikk og Fagebmetrikk
Serie 8540: Colorimetric tables and calculations Nr. 1

This page is under work,
go to the preceding page or a page above

-------
For denne siden på forskjellige språk, se
ME på engelsk, MG på tysk, MF på fransk, MS på spansk, MI på italiensk, MN på norsk .

For arkivinformasjonen (2000-2009) av BAM-serveren "ps.bam.de" (2000-2018) om fargetestdiagrammer, kolorimetriske beregninger, standarder og publikasjoner, se
indexAE.html på engelsk, indexAG.html på tysk.

Tilbake til hovedsiden på dette TUB-nettstedet (ikke arkiv), se
index.html på engelsk, indexDE.html på tysk.