150801: MN90/MN90.HTM

Feller denne siden, se
ME90 på engelsk, MG90 på tysk, MF90 på fransk, MS90 på spansk, MI90 på italiensk, MN90 på norsk.
For foregående side, se
ME89 på engelsk, MG89 på tysk, MF89 på fransk, MS89 på spansk, MI89 på italiensk, MN89 på norsk.
For den neste siden, se
ME91 på engelsk, MG91 på tysk, MF91 på fransk, MS91 på spansk, MI91 på italiensk, MN91 på norsk.
Tilbake til hovedsiden for denne fargeserien, se
../ME på engelsk, ../MG på tysk, ../MF på fransk, ../MS på spansk, ../MI på italiensk, ../MN på norsk.

TUB-Testplanje MN90; Colour figures of book
Richter: Computergrafikk og Fagebmetrikk
Serie 8550: Colorimetric tables and calculations Nr. 2

This page is under work,
go to the preceding page or a page above

-------
For denne siden på forskjellige språk, se
ME på engelsk, MG på tysk, MF på fransk, MS på spansk, MI på italiensk, MN på norsk .

For arkivinformasjonen (2000-2009) av BAM-serveren "ps.bam.de" (2000-2018) om fargetestdiagrammer, kolorimetriske beregninger, standarder og publikasjoner, se
indexAE.html på engelsk, indexAG.html på tysk.

Tilbake til hovedsiden på dette TUB-nettstedet (ikke arkiv), se
index.html på engelsk, indexDE.html på tysk.