191001, side PN.HTM; Hjemmesiden til TUB åpnes i et nytt vindu:
http://130.149.60.45/~farbmetrik/
eller bruk et annet hjem TUB nettsted med en kopi av denne informasjonen:
http://farbe.li.tu-berlin.de/

For denne siden uten flere bilder på, se
PE på engelsk, PG på tysk, PF på fransk, PS på spansk, PI på italiensk, PN på norsk.
For denne siden med flere bilder på (Internetthastighet > 1MB/s anbefales), se
PEI på engelsk, PGI på tysk, PFI på fransk, PSI på spansk, PII på italiensk, PNI på norsk.

For den forrige siden uten flere bilder på, se
OE på engelsk, OG på tysk.
For den forrige siden med flere bilder på, se
OEI på engelsk, OGI på tysk.

For neste side uten flere bilder på, se
QE på engelsk, QG på tysk, QF på fransk, QS på spansk, QI på italiensk, QN på norsk.
For neste side med flere bilder på, se
QEI på engelsk, QGI på tysk, QFI på fransk, QSI på spansk, QII på italiensk, QNI på norsk.

Merknad: Hittil er deler av denne siden på engelsk. Men ofte er de refererte filene allerede på norsk.

Application of Frame File Linearization Method (FF_LM) for Display and Print Output at Work Places

Some basic colorimetric and contrast data for display and data projector outputs.
Application of FF_LM for a standard sRGB device output, a standard offset CMYK and CMY0 output and a laser printer CMYK output

Figures and data of "Application of User Frame File Linearization Method (FF_LM) for Display and Print Output" are in the folders PNXX (colour series P, E=English, XX=00 to 99).

Folder and title
Basic colorimetric and contrast data for the display and data projector output and application of the Frame File Linearization Method FF_LM


PN00: Blackish and luminous colours
PN01: Colours of equal brilliance
PN02: ISO/IEC-test charts 2 and 4
PN03: Contrast steps of emissive displays and luminances
PN04: Contrast steps of emissive displays and luminances
PN05: Contrast steps of emissive displays and gamma
PN06: Contrast steps of emissive displays and luminances
PN07 bis PN09: Test chart with 54 standard colours, different rgb and CIELAB data LabCh* of these colours, and CIELAB-colour differences of four output methods


Test chart 1 with 54 standard colours for the test of colour rendering properties
for CIE standard illuminant D65, and CIELAB-colour differences
Use of four and three colours (CMYK or CMY0 or RGB) for the output
PN10 to PN12, standard display with sRGB output
PN13 to PN15, standard offset with CMYK output
PN16 to PN18, standard offset with CMY0 output
PN19, PostScript-laser printer with CMYK output

Test chart 2 with metameric colours for the CIE illuminants D65 and D50
8 step hue circle and 9 grey steps
Use of four and three colours (CMYK or CMY0 or RGB) for the output, and for the test of colour rendering properties
PN20 to PN22, standard display with sRGB output
PN23 to PN25, standard offset with CMYK output
PN26 to PN28, standard offset with CMY0 output
PN29, PostScript-laser printer with CMYK output

Test chart 3 with metameric colours for the CIE illuminants A and P 4000
8 step hue circle and 9 grey steps
Use of four and three colours (CMYK or CMY0 or RGB) for the output, and for the test of colour rendering properties
PN30 to PN32, standard display with sRGB output
PN33 to PN35, standard offset with CMYK output
PN36 to PN38, standard offset with CMY0 output
PN39, PostScript-laser printer with CMYK output

Test chart according to DIN 33872 with 1080 colours; 9x9 step rgb-colour scales
Use of four or three colours (CMYK or CMY0 or RGB) for the output; for the output linearization of displays, of offset print, and of colour printers
PN40 to PN42, standard display with sRGB output
PN43 to PN45, standard offset with CMYK output
PN46 to PN48, standard offset with CMY0 output
PN49, PostScript-laser printer with CMYK output

Test chart with a 16 and 8 step hue circle; device and elementary colour output
Use of four or three colours (CMYK or CMY0 or RGB) for the print output
PN50 to PN52, standard display with sRGB output
PN53 to PN55, standard offset with CMYK output
PN56 to PN58, standard offset with CMY0 output
PN59, PostScript-laser printer with CMYK output

Test chart with colours in hue plane red-green; device and elementary colour output
Use of four or three colours (CMYK or CMY0 or RGB) for the print output
PN60 to PN62, standard display with sRGB output
PN63 to PN65, standard offset with CMYK output
PN66 to PN68, standard offset with CMY0 output
PN69, PostScript-laser printer with CMYK output

Test chart with colours in hue plane yellow-blue; device and elementary colour output
Use of four or three colours (CMYK or CMY0 or RGB) for the output
PN70 to PN72, standard display with sRGB output
PN73 to PN75, standard offset with CMYK output
PN76 to PN78, standard offset with CMY0 output
PN79, PostScript-laser printer with CMYK output

Test chart according to DIN 33872 with a 16 step elementary hue circle
for the CIE standard illuminant D65, and CIELAB-colour differences for four output methods
Use of four or three colours (CMYK or CMY0 or RGB) for the output
PN80 to PN82, standard display with sRGB output
PN83 to PN85, standard offset with CMYK output
PN86 to PN88, standard offset with CMY0 output
PN89, PostScript-laser printer with CMYK output

Test chart according to DIN 33872 with 5 step and 16 step colour scales
for the CIE standard illuminant D65 and CIELAB-colour differences for four output methods
Use of four or three colours (CMYK or CMY0 or RGB) for the output
Hue R00Y:
PN90 to PN92, standard display with sRGB output
PN93 to PN95, standard offset with CMYK output
PN96 to PN98, standard offset with CMY0 output
PN99, PostScript-laser printer with CMYK output.


-------
For denne siden uten flere bilder på, se
PE på engelsk, PG på tysk, PF på fransk, PS på spansk, PI på italiensk, PN på norsk.
For denne siden med flere bilder på (Internetthastighet > 1MB/s anbefales), se
PEI på engelsk, PGI på tysk, PFI på fransk, PSI på spansk, PII på italiensk, PNI på norsk.

For den forrige siden uten flere bilder på, se
OE på engelsk, OG på tysk.
For den forrige siden med flere bilder på, se
OEI på engelsk, OGI på tysk.

For neste side uten flere bilder på, se
QE på engelsk, QG på tysk, QF på fransk, QS på spansk, QI på italiensk, QN på norsk.
For neste side med flere bilder på, se
QEI på engelsk, QGI på tysk, QFI på fransk, QSI på spansk, QII på italiensk, QNI på norsk.

For arkivinformasjonen (2000-2009) av BAM-serveren "www.ps.bam.de" (2000-2018)
om fargetestdiagrammer, kolorimetriske beregninger, standarder og publikasjoner, se
indexAE.html på engelsk, indexAG.html på tysk.

Tilbake til hovedsiden på dette TUB-nettstedet (ikke arkiv), se
index.html på engelsk, indexDE.html på tysk.