150701 1ALPK0AN: RN04/RN04.HTM

Feller denne siden, se
RE04 på engelsk, RG04 på tysk, RF04 på fransk, RS04 på spansk, RI04 på italiensk, RN04 på norsk.
For foregående side, se
RE03 på engelsk, RG03 på tysk, RF03 på fransk, RS03 på spansk, RI03 på italiensk, RN03 på norsk.
For den neste siden, se
RE05 på engelsk, RG05 på tysk, RF05 på fransk, RS05 på spansk, RI05 på italiensk, RN05 på norsk.
Tilbake til hovedsiden for denne fargeserien, se
../RE på engelsk, ../RG på tysk, ../RF på fransk, ../RS på spansk, ../RI på italiensk, ../RN på norsk.

TUB-Testplanje RN04; fargetoneplan G75B for D65
rgb-LabCh* tables for ORS20-CMYK, 3D=0&1, de=0, 33 pages
Transfer to rgb*d and 3D-Linearization rgb*dd

Fargereproduksjon, Fargesyn eller Colour-Workflow (CW)
med PostScript (PS) operatorene rgb/cmyk/w/k for input
og PS-Operatoren rgb setrgbcolor for output.


Figur L0N1: Output-Layout av side 1 av filen RN04L0NP.PDF i format A6, se
RN04L0N1. EPS / TXT / jpg / PDF
og i format A4 i følgende tabeller.

Fire sider, orientering A4L (Landskap),
forutsettes for PDF-output,
uten 3D-Linearisering og transfer
Fire sider, orientering A4L (Landskap),
forutsettes for PS-output,
uten 3D-Linearisering og transfer
RN04L0NP. PS / TXT / PDF RN04L0NA. PS / TXT / PDF

Fire sider, orientering A4L (Landskap),
forutsettes for PDF-output,
3D-linearisering
Fire sider, orientering A4L (Landskap),
forutsettes for PS-output,
3D-linearisering
RN04L0FP. PS / TXT / PDF RN04L0FA. PS / TXT / PDF

Åtte enkeltfigurer (venstre side) -
RN040-7N. PS / TXT / PDF

5 Frame files with pictures 5 Frame files without pictures
RN040-70. PS / TXT / PDF
RN040-71. PS / TXT / PDF
RN040-72. PS / TXT / PDF
RN040-73. PS / TXT / PDF
RN040-74. PS / TXT / PDF
RN040-7A. PS / TXT / PDF
RN040-7B. PS / TXT / PDF
RN040-7C. PS / TXT / PDF
RN040-7D. PS / TXT / PDF
RN040-7E. PS / TXT / PDF

-------
For denne siden på forskjellige språk, se
RE på engelsk, RG på tysk, RF på fransk, RS på spansk, RI på italiensk, RN på norsk .

For arkivinformasjonen (2000-2009) av BAM-serveren "ps.bam.de" (2000-2018) om fargetestdiagrammer, kolorimetriske beregninger, standarder og publikasjoner, se
indexAE.html på engelsk, indexAG.html på tysk.

Tilbake til hovedsiden på dette TUB-nettstedet (ikke arkiv), se
index.html på engelsk, indexDE.html på tysk.