150701 1ALPKLAN: RN06/RN06.HTM

Feller denne siden, se
RE06 på engelsk, RG06 på tysk, RF06 på fransk, RS06 på spansk, RI06 på italiensk, RN06 på norsk.
For foregående side, se
RE05 på engelsk, RG05 på tysk, RF05 på fransk, RS05 på spansk, RI05 på italiensk, RN05 på norsk.
For den neste siden, se
RE07 på engelsk, RG07 på tysk, RF07 på fransk, RS07 på spansk, RI07 på italiensk, RN07 på norsk.
Tilbake til hovedsiden for denne fargeserien, se
../RE på engelsk, ../RG på tysk, ../RF på fransk, ../RS på spansk, ../RI på italiensk, ../RN på norsk.

TUB-Testplanje RN06; fargetoneplan G75B for D65
offset device ORS27-CMY0, 3D=0&1, de=0&1, 4 pages
Transfer to rgb*d/e and 3D-Linearization rgb*dd/de

Fargereproduksjon, Fargesyn eller Colour-Workflow (CW)
med PostScript (PS) operatorene rgb/cmyk/w/k for input
og PS-Operatoren rgb setrgbcolor for output.


Figur L0N1: Output-Layout av side 1 av filen RN06L0NP.PDF i format A6, se
RN06L0N1. EPS / TXT / jpg / PDF
og i format A4 i følgende tabeller.

Fire sider, orientering A4L (Landskap),
forutsettes for PDF-output,
uten 3D-Linearisering og transfer
Fire sider, orientering A4L (Landskap),
forutsettes for PS-output,
uten 3D-Linearisering og transfer
RN06L0NP. PS / TXT / PDF RN06L0NA. PS / TXT / PDF

Fire sider, orientering A4L (Landskap),
forutsettes for PDF-output,
3D-linearisering
Fire sider, orientering A4L (Landskap),
forutsettes for PS-output,
3D-linearisering
RN06L0FP. PS / TXT / PDF RN06L0FA. PS / TXT / PDF

Åtte enkeltfigurer (venstre side) -
RN060-7N. PS / TXT / PDF

5 Frame files with pictures 5 Frame files without pictures
RN060-70. PS / TXT / PDF
RN060-71. PS / TXT / PDF
RN060-72. PS / TXT / PDF
RN060-73. PS / TXT / PDF
RN060-74. PS / TXT / PDF
RN060-7A. PS / TXT / PDF
RN060-7B. PS / TXT / PDF
RN060-7C. PS / TXT / PDF
RN060-7D. PS / TXT / PDF
RN060-7E. PS / TXT / PDF

start output (S0) og uten 3D-Linearisering (3D=0),
device or elementary colour transfer (d=00 or e=01),
forutsettes for PDF- eller PS-output,
En side, orientering A4L (Landskap)
3D-Linearisering (3D=1),
device or elementary colour output (dd=10 or de=11),
forutsettes for PDF- eller PS-output,
En side, orientering A4L (Landskap)
RN06S0LP. PS / TXT / PDF
RN0600LP. PS / TXT / PDF
RN0601LP. PS / TXT / PDF

RN0610LP. PS / TXT / PDF
RN0611LP. PS / TXT / PDF

-------
For denne siden på forskjellige språk, se
RE på engelsk, RG på tysk, RF på fransk, RS på spansk, RI på italiensk, RN på norsk .

For arkivinformasjonen (2000-2009) av BAM-serveren "ps.bam.de" (2000-2018) om fargetestdiagrammer, kolorimetriske beregninger, standarder og publikasjoner, se
indexAE.html på engelsk, indexAG.html på tysk.

Tilbake til hovedsiden på dette TUB-nettstedet (ikke arkiv), se
index.html på engelsk, indexDE.html på tysk.