150701 1ALPK0AN: RN07/RN07.HTM

Feller denne siden, se
RE07 på engelsk, RG07 på tysk, RF07 på fransk, RS07 på spansk, RI07 på italiensk, RN07 på norsk.
For foregående side, se
RE06 på engelsk, RG06 på tysk, RF06 på fransk, RS06 på spansk, RI06 på italiensk, RN06 på norsk.
For den neste siden, se
RE08 på engelsk, RG08 på tysk, RF08 på fransk, RS08 på spansk, RI08 på italiensk, RN08 på norsk.
Tilbake til hovedsiden for denne fargeserien, se
../RE på engelsk, ../RG på tysk, ../RF på fransk, ../RS på spansk, ../RI på italiensk, ../RN på norsk.

TUB-Testplanje RN07; fargetoneplan G75B for D65
rgb-LabCh* tables for ORS27-CMY0, 3D=0&1, de=0, 33 pages
Transfer to rgb*d and 3D-Linearization rgb*dd

Fargereproduksjon, Fargesyn eller Colour-Workflow (CW)
med PostScript (PS) operatorene rgb/cmyk/w/k for input
og PS-Operatoren rgb setrgbcolor for output.


Figur L0N1: Output-Layout av side 1 av filen RN07L0NP.PDF i format A6, se
RN07L0N1. EPS / TXT / jpg / PDF
og i format A4 i følgende tabeller.

Fire sider, orientering A4L (Landskap),
forutsettes for PDF-output,
uten 3D-Linearisering og transfer
Fire sider, orientering A4L (Landskap),
forutsettes for PS-output,
uten 3D-Linearisering og transfer
RN07L0NP. PS / TXT / PDF RN07L0NA. PS / TXT / PDF

Fire sider, orientering A4L (Landskap),
forutsettes for PDF-output,
3D-linearisering
Fire sider, orientering A4L (Landskap),
forutsettes for PS-output,
3D-linearisering
RN07L0FP. PS / TXT / PDF RN07L0FA. PS / TXT / PDF

Åtte enkeltfigurer (venstre side) -
RN070-7N. PS / TXT / PDF

5 Frame files with pictures 5 Frame files without pictures
RN070-70. PS / TXT / PDF
RN070-71. PS / TXT / PDF
RN070-72. PS / TXT / PDF
RN070-73. PS / TXT / PDF
RN070-74. PS / TXT / PDF
RN070-7A. PS / TXT / PDF
RN070-7B. PS / TXT / PDF
RN070-7C. PS / TXT / PDF
RN070-7D. PS / TXT / PDF
RN070-7E. PS / TXT / PDF

-------
For denne siden på forskjellige språk, se
RE på engelsk, RG på tysk, RF på fransk, RS på spansk, RI på italiensk, RN på norsk .

For arkivinformasjonen (2000-2009) av BAM-serveren "ps.bam.de" (2000-2018) om fargetestdiagrammer, kolorimetriske beregninger, standarder og publikasjoner, se
indexAE.html på engelsk, indexAG.html på tysk.

Tilbake til hovedsiden på dette TUB-nettstedet (ikke arkiv), se
index.html på engelsk, indexDE.html på tysk.