150701 1ALPK0AN: RN08/RN08.HTM

Feller denne siden, se
RE08 på engelsk, RG08 på tysk, RF08 på fransk, RS08 på spansk, RI08 på italiensk, RN08 på norsk.
For foregående side, se
RE07 på engelsk, RG07 på tysk, RF07 på fransk, RS07 på spansk, RI07 på italiensk, RN07 på norsk.
For den neste siden, se
RE09 på engelsk, RG09 på tysk, RF09 på fransk, RS09 på spansk, RI09 på italiensk, RN09 på norsk.
Tilbake til hovedsiden for denne fargeserien, se
../RE på engelsk, ../RG på tysk, ../RF på fransk, ../RS på spansk, ../RI på italiensk, ../RN på norsk.

TUB-Testplanje RN08; fargetoneplan G75B for D65
rgb-LabCh* tables for ORS27-CMY0, 3D=0&1, de=1, 33 pages
Transfer to rgb*e and 3D-Linearization rgb*de

Fargereproduksjon, Fargesyn eller Colour-Workflow (CW)
med PostScript (PS) operatorene rgb/cmyk/w/k for input
og PS-Operatoren rgb setrgbcolor for output.


Figur L0N1: Output-Layout av side 1 av filen RN08L0NP.PDF i format A6, se
RN08L0N1. EPS / TXT / jpg / PDF
og i format A4 i følgende tabeller.

Fire sider, orientering A4L (Landskap),
forutsettes for PDF-output,
uten 3D-Linearisering og transfer
Fire sider, orientering A4L (Landskap),
forutsettes for PS-output,
uten 3D-Linearisering og transfer
RN08L0NP. PS / TXT / PDF RN08L0NA. PS / TXT / PDF

Fire sider, orientering A4L (Landskap),
forutsettes for PDF-output,
3D-linearisering
Fire sider, orientering A4L (Landskap),
forutsettes for PS-output,
3D-linearisering
RN08L0FP. PS / TXT / PDF RN08L0FA. PS / TXT / PDF

Åtte enkeltfigurer (venstre side) -
RN080-7N. PS / TXT / PDF

5 Frame files with pictures 5 Frame files without pictures
RN080-70. PS / TXT / PDF
RN080-71. PS / TXT / PDF
RN080-72. PS / TXT / PDF
RN080-73. PS / TXT / PDF
RN080-74. PS / TXT / PDF
RN080-7A. PS / TXT / PDF
RN080-7B. PS / TXT / PDF
RN080-7C. PS / TXT / PDF
RN080-7D. PS / TXT / PDF
RN080-7E. PS / TXT / PDF

-------
For denne siden på forskjellige språk, se
RE på engelsk, RG på tysk, RF på fransk, RS på spansk, RI på italiensk, RN på norsk .

For arkivinformasjonen (2000-2009) av BAM-serveren "ps.bam.de" (2000-2018) om fargetestdiagrammer, kolorimetriske beregninger, standarder og publikasjoner, se
indexAE.html på engelsk, indexAG.html på tysk.

Tilbake til hovedsiden på dette TUB-nettstedet (ikke arkiv), se
index.html på engelsk, indexDE.html på tysk.