150701 1ALPKPAN: RN49/RN49.HTM

Feller denne siden, se
RE49 på engelsk, RG49 på tysk, RF49 på fransk, RS49 på spansk, RI49 på italiensk, RN49 på norsk.
For foregående side, se
RE48 på engelsk, RG48 på tysk, RF48 på fransk, RS48 på spansk, RI48 på italiensk, RN48 på norsk.
For den neste siden, se
RE50 på engelsk, RG50 på tysk, RF50 på fransk, RS50 på spansk, RI50 på italiensk, RN50 på norsk.
Tilbake til hovedsiden for denne fargeserien, se
../RE på engelsk, ../RG på tysk, ../RF på fransk, ../RS på spansk, ../RI på italiensk, ../RN på norsk.

TUB-Testplanje RN49; fargetoneplan B75R for D65
rgb-LabCh* tables for LRS18-CMYK, 3D=0&1, de=0&1, 66 pages
Transfer to rgb*d/e and 3D-Linearization rgb*dd/de

Fargereproduksjon, Fargesyn eller Colour-Workflow (CW)
med PostScript (PS) operatorene rgb/cmyk/w/k for input
og PS-Operatoren rgb setrgbcolor for output.


Figur L0N1: Output-Layout av side 1 av filen RN49L0NP.PDF i format A6, se
RN49L0N1. EPS / TXT / jpg / PDF
og i format A4 i følgende tabeller.

Fire sider, orientering A4L (Landskap),
forutsettes for PDF-output,
uten 3D-Linearisering og transfer
Fire sider, orientering A4L (Landskap),
forutsettes for PS-output,
uten 3D-Linearisering og transfer
RN49L0NP. PS / TXT / PDF RN49L0NA. PS / TXT / PDF

Fire sider, orientering A4L (Landskap),
forutsettes for PDF-output,
3D-linearisering
Fire sider, orientering A4L (Landskap),
forutsettes for PS-output,
3D-linearisering
RN49L0FP. PS / TXT / PDF RN49L0FA. PS / TXT / PDF

Åtte enkeltfigurer (venstre side) -
RN490-7N. PS / TXT / PDF

5 Frame files with pictures 5 Frame files without pictures
RN490-70. PS / TXT / PDF
RN490-71. PS / TXT / PDF
RN490-72. PS / TXT / PDF
RN490-73. PS / TXT / PDF
RN490-74. PS / TXT / PDF
RN490-7A. PS / TXT / PDF
RN490-7B. PS / TXT / PDF
RN490-7C. PS / TXT / PDF
RN490-7D. PS / TXT / PDF
RN490-7E. PS / TXT / PDF

start output (S0) og uten 3D-Linearisering (3D=0),
device or elementary colour transfer (d=00 or e=01),
forutsettes for PDF- eller PS-output,
En side, orientering A4L (Landskap)
3D-Linearisering (3D=1),
device or elementary colour output (dd=10 or de=11),
forutsettes for PDF- eller PS-output,
En side, orientering A4L (Landskap)
RN49S0PP. PS / TXT / PDF
RN4900PP. PS / TXT / PDF
RN4901PP. PS / TXT / PDF

RN4910PP. PS / TXT / PDF
RN4911PP. PS / TXT / PDF

-------
For denne siden på forskjellige språk, se
RE på engelsk, RG på tysk, RF på fransk, RS på spansk, RI på italiensk, RN på norsk .

For arkivinformasjonen (2000-2009) av BAM-serveren "ps.bam.de" (2000-2018) om fargetestdiagrammer, kolorimetriske beregninger, standarder og publikasjoner, se
indexAE.html på engelsk, indexAG.html på tysk.

Tilbake til hovedsiden på dette TUB-nettstedet (ikke arkiv), se
index.html på engelsk, indexDE.html på tysk.