150701 1ALPKSAN: RN50/RN50.HTM

Feller denne siden, se
RE50 på engelsk, RG50 på tysk, RF50 på fransk, RS50 på spansk, RI50 på italiensk, RN50 på norsk.
For foregående side, se
RE49 på engelsk, RG49 på tysk, RF49 på fransk, RS49 på spansk, RI49 på italiensk, RN49 på norsk.
For den neste siden, se
RE51 på engelsk, RG51 på tysk, RF51 på fransk, RS51 på spansk, RI51 på italiensk, RN51 på norsk.
Tilbake til hovedsiden for denne fargeserien, se
../RE på engelsk, ../RG på tysk, ../RF på fransk, ../RS på spansk, ../RI på italiensk, ../RN på norsk.

TUB-Testplanje RN50; 1080 standard colours; image technology
standard device sRGB, 3D=0&1, de=0&1, 4 pages
Transfer to rgb*d/e and 3D-Linearization rgb*dd/de

Fargereproduksjon, Fargesyn eller Colour-Workflow (CW)
med PostScript (PS) operatorene rgb/cmyk/w/k for input
og PS-Operatoren rgb setrgbcolor for output.


Figur L0N1: Output-Layout av side 1 av filen RN50L0NP.PDF i format A6, se
RN50L0N1. EPS / TXT / jpg / PDF
og i format A4 i følgende tabeller.

Fire sider, orientering A4L (Landskap),
forutsettes for PDF-output,
uten 3D-Linearisering og transfer
Fire sider, orientering A4L (Landskap),
forutsettes for PS-output,
uten 3D-Linearisering og transfer
RN50L0NP. PS / TXT / PDF RN50L0NA. PS / TXT / PDF

Fire sider, orientering A4L (Landskap),
forutsettes for PDF-output,
3D-linearisering
Fire sider, orientering A4L (Landskap),
forutsettes for PS-output,
3D-linearisering
RN50L0FP. PS / TXT / PDF RN50L0FA. PS / TXT / PDF

Åtte enkeltfigurer (venstre side) -
RN500-7N. PS / TXT / PDF

5 Frame files with pictures 5 Frame files without pictures
RN500-70. PS / TXT / PDF
RN500-71. PS / TXT / PDF
RN500-72. PS / TXT / PDF
RN500-73. PS / TXT / PDF
RN500-74. PS / TXT / PDF
RN500-7A. PS / TXT / PDF
RN500-7B. PS / TXT / PDF
RN500-7C. PS / TXT / PDF
RN500-7D. PS / TXT / PDF
RN500-7E. PS / TXT / PDF

start output (S0) og uten 3D-Linearisering (3D=0),
device or elementary colour transfer (d=00 or e=01),
forutsettes for PDF- eller PS-output,
En side, orientering A4L (Landskap)
3D-Linearisering (3D=1),
device or elementary colour output (dd=10 or de=11),
forutsettes for PDF- eller PS-output,
En side, orientering A4L (Landskap)
RN50S0SP. PS / TXT / PDF
RN5000SP. PS / TXT / PDF
RN5001SP. PS / TXT / PDF

RN5010SP. PS / TXT / PDF
RN5011SP. PS / TXT / PDF

-------
For denne siden på forskjellige språk, se
RE på engelsk, RG på tysk, RF på fransk, RS på spansk, RI på italiensk, RN på norsk .

For arkivinformasjonen (2000-2009) av BAM-serveren "ps.bam.de" (2000-2018) om fargetestdiagrammer, kolorimetriske beregninger, standarder og publikasjoner, se
indexAE.html på engelsk, indexAG.html på tysk.

Tilbake til hovedsiden på dette TUB-nettstedet (ikke arkiv), se
index.html på engelsk, indexDE.html på tysk.