150701 1ALPK0AN: RN51/RN51.HTM

Feller denne siden, se
RE51 på engelsk, RG51 på tysk, RF51 på fransk, RS51 på spansk, RI51 på italiensk, RN51 på norsk.
For foregående side, se
RE50 på engelsk, RG50 på tysk, RF50 på fransk, RS50 på spansk, RI50 på italiensk, RN50 på norsk.
For den neste siden, se
RE52 på engelsk, RG52 på tysk, RF52 på fransk, RS52 på spansk, RI52 på italiensk, RN52 på norsk.
Tilbake til hovedsiden for denne fargeserien, se
../RE på engelsk, ../RG på tysk, ../RF på fransk, ../RS på spansk, ../RI på italiensk, ../RN på norsk.

TUB-Testplanje RN51; 1080 standard colours; image technology
rgb-LabCh* tables for sRGB, 3D=0&1, de=0, 29 pages
Transfer to rgb*d and 3D-Linearization rgb*dd

Fargereproduksjon, Fargesyn eller Colour-Workflow (CW)
med PostScript (PS) operatorene rgb/cmyk/w/k for input
og PS-Operatoren rgb setrgbcolor for output.


Figur L0N1: Output-Layout av side 1 av filen RN51L0NP.PDF i format A6, se
RN51L0N1. EPS / TXT / jpg / PDF
og i format A4 i følgende tabeller.

Fire sider, orientering A4L (Landskap),
forutsettes for PDF-output,
uten 3D-Linearisering og transfer
Fire sider, orientering A4L (Landskap),
forutsettes for PS-output,
uten 3D-Linearisering og transfer
RN51L0NP. PS / TXT / PDF RN51L0NA. PS / TXT / PDF

Fire sider, orientering A4L (Landskap),
forutsettes for PDF-output,
3D-linearisering
Fire sider, orientering A4L (Landskap),
forutsettes for PS-output,
3D-linearisering
RN51L0FP. PS / TXT / PDF RN51L0FA. PS / TXT / PDF

Åtte enkeltfigurer (venstre side) -
RN510-7N. PS / TXT / PDF

5 Frame files with pictures 5 Frame files without pictures
RN510-70. PS / TXT / PDF
RN510-71. PS / TXT / PDF
RN510-72. PS / TXT / PDF
RN510-73. PS / TXT / PDF
RN510-74. PS / TXT / PDF
RN510-7A. PS / TXT / PDF
RN510-7B. PS / TXT / PDF
RN510-7C. PS / TXT / PDF
RN510-7D. PS / TXT / PDF
RN510-7E. PS / TXT / PDF

-------
For denne siden på forskjellige språk, se
RE på engelsk, RG på tysk, RF på fransk, RS på spansk, RI på italiensk, RN på norsk .

For arkivinformasjonen (2000-2009) av BAM-serveren "ps.bam.de" (2000-2018) om fargetestdiagrammer, kolorimetriske beregninger, standarder og publikasjoner, se
indexAE.html på engelsk, indexAG.html på tysk.

Tilbake til hovedsiden på dette TUB-nettstedet (ikke arkiv), se
index.html på engelsk, indexDE.html på tysk.