150701 1ALPK0AN: RN57/RN57.HTM

Feller denne siden, se
RE57 på engelsk, RG57 på tysk, RF57 på fransk, RS57 på spansk, RI57 på italiensk, RN57 på norsk.
For foregående side, se
RE56 på engelsk, RG56 på tysk, RF56 på fransk, RS56 på spansk, RI56 på italiensk, RN56 på norsk.
For den neste siden, se
RE58 på engelsk, RG58 på tysk, RF58 på fransk, RS58 på spansk, RI58 på italiensk, RN58 på norsk.
Tilbake til hovedsiden for denne fargeserien, se
../RE på engelsk, ../RG på tysk, ../RF på fransk, ../RS på spansk, ../RI på italiensk, ../RN på norsk.

TUB-Testplanje RN57; 1080 standard colours; image technology
rgb-LabCh* tables for ORS27-CMY0, 3D=0&1, de=0, 33 pages
Transfer to rgb*d and 3D-Linearization rgb*dd

Fargereproduksjon, Fargesyn eller Colour-Workflow (CW)
med PostScript (PS) operatorene rgb/cmyk/w/k for input
og PS-Operatoren rgb setrgbcolor for output.


Figur L0N1: Output-Layout av side 1 av filen RN57L0NP.PDF i format A6, se
RN57L0N1. EPS / TXT / jpg / PDF
og i format A4 i følgende tabeller.

Fire sider, orientering A4L (Landskap),
forutsettes for PDF-output,
uten 3D-Linearisering og transfer
Fire sider, orientering A4L (Landskap),
forutsettes for PS-output,
uten 3D-Linearisering og transfer
RN57L0NP. PS / TXT / PDF RN57L0NA. PS / TXT / PDF

Fire sider, orientering A4L (Landskap),
forutsettes for PDF-output,
3D-linearisering
Fire sider, orientering A4L (Landskap),
forutsettes for PS-output,
3D-linearisering
RN57L0FP. PS / TXT / PDF RN57L0FA. PS / TXT / PDF

Åtte enkeltfigurer (venstre side) -
RN570-7N. PS / TXT / PDF

5 Frame files with pictures 5 Frame files without pictures
RN570-70. PS / TXT / PDF
RN570-71. PS / TXT / PDF
RN570-72. PS / TXT / PDF
RN570-73. PS / TXT / PDF
RN570-74. PS / TXT / PDF
RN570-7A. PS / TXT / PDF
RN570-7B. PS / TXT / PDF
RN570-7C. PS / TXT / PDF
RN570-7D. PS / TXT / PDF
RN570-7E. PS / TXT / PDF

-------
For denne siden på forskjellige språk, se
RE på engelsk, RG på tysk, RF på fransk, RS på spansk, RI på italiensk, RN på norsk .

For arkivinformasjonen (2000-2009) av BAM-serveren "ps.bam.de" (2000-2018) om fargetestdiagrammer, kolorimetriske beregninger, standarder og publikasjoner, se
indexAE.html på engelsk, indexAG.html på tysk.

Tilbake til hovedsiden på dette TUB-nettstedet (ikke arkiv), se
index.html på engelsk, indexDE.html på tysk.