150701 1ALPK0AN: RN58/RN58.HTM

Feller denne siden, se
RE58 på engelsk, RG58 på tysk, RF58 på fransk, RS58 på spansk, RI58 på italiensk, RN58 på norsk.
For foregående side, se
RE57 på engelsk, RG57 på tysk, RF57 på fransk, RS57 på spansk, RI57 på italiensk, RN57 på norsk.
For den neste siden, se
RE59 på engelsk, RG59 på tysk, RF59 på fransk, RS59 på spansk, RI59 på italiensk, RN59 på norsk.
Tilbake til hovedsiden for denne fargeserien, se
../RE på engelsk, ../RG på tysk, ../RF på fransk, ../RS på spansk, ../RI på italiensk, ../RN på norsk.

TUB-Testplanje RN58; 1080 standard colours; image technology
rgb-LabCh* tables for ORS27-CMY0, 3D=0&1, de=1, 33 pages
Transfer to rgb*e and 3D-Linearization rgb*de

Fargereproduksjon, Fargesyn eller Colour-Workflow (CW)
med PostScript (PS) operatorene rgb/cmyk/w/k for input
og PS-Operatoren rgb setrgbcolor for output.


Figur L0N1: Output-Layout av side 1 av filen RN58L0NP.PDF i format A6, se
RN58L0N1. EPS / TXT / jpg / PDF
og i format A4 i følgende tabeller.

Fire sider, orientering A4L (Landskap),
forutsettes for PDF-output,
uten 3D-Linearisering og transfer
Fire sider, orientering A4L (Landskap),
forutsettes for PS-output,
uten 3D-Linearisering og transfer
RN58L0NP. PS / TXT / PDF RN58L0NA. PS / TXT / PDF

Fire sider, orientering A4L (Landskap),
forutsettes for PDF-output,
3D-linearisering
Fire sider, orientering A4L (Landskap),
forutsettes for PS-output,
3D-linearisering
RN58L0FP. PS / TXT / PDF RN58L0FA. PS / TXT / PDF

Åtte enkeltfigurer (venstre side) -
RN580-7N. PS / TXT / PDF

5 Frame files with pictures 5 Frame files without pictures
RN580-70. PS / TXT / PDF
RN580-71. PS / TXT / PDF
RN580-72. PS / TXT / PDF
RN580-73. PS / TXT / PDF
RN580-74. PS / TXT / PDF
RN580-7A. PS / TXT / PDF
RN580-7B. PS / TXT / PDF
RN580-7C. PS / TXT / PDF
RN580-7D. PS / TXT / PDF
RN580-7E. PS / TXT / PDF

-------
For denne siden på forskjellige språk, se
RE på engelsk, RG på tysk, RF på fransk, RS på spansk, RI på italiensk, RN på norsk .

For arkivinformasjonen (2000-2009) av BAM-serveren "ps.bam.de" (2000-2018) om fargetestdiagrammer, kolorimetriske beregninger, standarder og publikasjoner, se
indexAE.html på engelsk, indexAG.html på tysk.

Tilbake til hovedsiden på dette TUB-nettstedet (ikke arkiv), se
index.html på engelsk, indexDE.html på tysk.