150701 1ALPKAAN: RN60/RN60.HTM

Feller denne siden, se
RE60 på engelsk, RG60 på tysk, RF60 på fransk, RS60 på spansk, RI60 på italiensk, RN60 på norsk.
For foregående side, se
RE59 på engelsk, RG59 på tysk, RF59 på fransk, RS59 på spansk, RI59 på italiensk, RN59 på norsk.
For den neste siden, se
RE61 på engelsk, RG61 på tysk, RF61 på fransk, RS61 på spansk, RI61 på italiensk, RN61 på norsk.
Tilbake til hovedsiden for denne fargeserien, se
../RE på engelsk, ../RG på tysk, ../RF på fransk, ../RS på spansk, ../RI på italiensk, ../RN på norsk.

TUB-Testplanje RN60; 1080 standard colours; rgb-printer; cf=1
Colour output rgb, 3D=0&1, de=0&1, 4 pages, paper A
Transfer to rgb*d/e and 3D-Linearization rgb*dd/de

Fargereproduksjon, Fargesyn eller Colour-Workflow (CW)
med PostScript (PS) operatorene rgb/cmyk/w/k for input
og PS-Operatoren rgb setrgbcolor for output.


Figur L0N1: Output-Layout av side 1 av filen RN60L0NP.PDF i format A6, se
RN60L0N1. EPS / TXT / jpg / PDF
og i format A4 i følgende tabeller.

Fire sider, orientering A4L (Landskap),
forutsettes for PDF-output,
uten 3D-Linearisering og transfer
Fire sider, orientering A4L (Landskap),
forutsettes for PS-output,
uten 3D-Linearisering og transfer
RN60L0NP. PS / TXT / PDF RN60L0NA. PS / TXT / PDF

Fire sider, orientering A4L (Landskap),
forutsettes for PDF-output,
3D-linearisering
Fire sider, orientering A4L (Landskap),
forutsettes for PS-output,
3D-linearisering
RN60L0FP. PS / TXT / PDF RN60L0FA. PS / TXT / PDF

Åtte enkeltfigurer (venstre side) -
RN600-7N. PS / TXT / PDF

5 Frame files with pictures 5 Frame files without pictures
RN600-70. PS / TXT / PDF
RN600-71. PS / TXT / PDF
RN600-72. PS / TXT / PDF
RN600-73. PS / TXT / PDF
RN600-74. PS / TXT / PDF
RN600-7A. PS / TXT / PDF
RN600-7B. PS / TXT / PDF
RN600-7C. PS / TXT / PDF
RN600-7D. PS / TXT / PDF
RN600-7E. PS / TXT / PDF

start output (S0) and no linearization (3D=0),
device or elementary colour transfer (d=00 or e=01),
intended for PS or PDF output,
one page, orientation A4L
linearization (3D=1),
device or elementary colour output (dd=10 or de=11),
intended for PS or PDF output,
one page, orientation A4L
RN60S0AP. PS / TXT / PDF
RN6000AP. PS / TXT / PDF
RN6001AP. PS / TXT / PDF

RN6010AP. PS / TXT / PDF
RN6011AP. PS / TXT / PDF

-------
For denne siden på forskjellige språk, se
RE på engelsk, RG på tysk, RF på fransk, RS på spansk, RI på italiensk, RN på norsk .

For arkivinformasjonen (2000-2009) av BAM-serveren "ps.bam.de" (2000-2018) om fargetestdiagrammer, kolorimetriske beregninger, standarder og publikasjoner, se
indexAE.html på engelsk, indexAG.html på tysk.

Tilbake til hovedsiden på dette TUB-nettstedet (ikke arkiv), se
index.html på engelsk, indexDE.html på tysk.