150701 1A1NA8NA: TN29/TN29.HTM

Feller denne siden, se
TE29 på engelsk, TG29 på tysk, TF29 på fransk, TS29 på spansk, TI29 på italiensk, TN29 på norsk.
For foregående side, se
TE28 på engelsk, TG28 på tysk, TF28 på fransk, TS28 på spansk, TI28 på italiensk, TN28 på norsk.
For den neste siden, se
TE30 på engelsk, TG30 på tysk, TF30 på fransk, TS30 på spansk, TI30 på italiensk, TN30 på norsk.
Tilbake til hovedsiden for denne fargeserien, se
../TE på engelsk, ../TG på tysk, ../TF på fransk, ../TS på spansk, ../TI på italiensk, ../TN på norsk.

TUB-Testplanje TN29; Maximum (m) CAB colours, Go & Mo
CIE data XYZ, xyz, h for eight illuminants
2 & 10 degree observer, Yw=88,6, Ym=520-770, Parameter: cab

Fargereproduksjon, Fargesyn eller Colour-Workflow (CW)
med PostScript (PS) operatorene rgb/cmyk/w/k for input
og PS-Operatoren rgb setrgbcolor for output.


Figur L0N1: Output-Layout av side 1 av filen TN29L0NP.PDF i format A6, se
TN29L0N1. EPS / TXT / jpg / PDF
og i format A4 i følgende tabeller.

Fire sider, orientering A4L (Landskap),
forutsettes for PDF-output,
uten linearisering og transfer
Fire sider, orientering A4L (Landskap),
forutsettes for PS-output,
uten linearisering og transfer
TN29L0NP. PS / TXT / PDF TN29L0NA. PS / TXT / PDF

one picture of one page (left side) Eight pictures of one page (right side)
TN290-7N. PS / TXT / PDF TN291-1N. PS / TXT / PDF
TN291-2N. PS / TXT / PDF
TN291-3N. PS / TXT / PDF
TN291-4N. PS / TXT / PDF
TN291-5N. PS / TXT / PDF
TN291-6N. PS / TXT / PDF
TN291-7N. PS / TXT / PDF
TN291-8N. PS / TXT / PDF

One picture with several pages (left side) Eight pictures with several pages (right side)
TN290-7A. PS / TXT / PDF TN291-1A. PS / TXT / PDF
TN291-2A. PS / TXT / PDF
TN291-3A. PS / TXT / PDF
TN291-4A. PS / TXT / PDF
TN291-5A. PS / TXT / PDF
TN291-6A. PS / TXT / PDF
TN291-7A. PS / TXT / PDF
TN291-8A. PS / TXT / PDF

-------
For denne siden på forskjellige språk, se
TE på engelsk, TG på tysk, TF på fransk, TS på spansk, TI på italiensk, TN på norsk .

For arkivinformasjonen (2000-2009) av BAM-serveren "ps.bam.de" (2000-2018) om fargetestdiagrammer, kolorimetriske beregninger, standarder og publikasjoner, se
indexAE.html på engelsk, indexAG.html på tysk.

Tilbake til hovedsiden på dette TUB-nettstedet (ikke arkiv), se
index.html på engelsk, indexDE.html på tysk.