150701 1L1: MN30/MN30.HTM

Feller denne siden, se
ME30 på engelsk, MG30 på tysk, MF30 på fransk, MS30 på spansk, MI30 på italiensk, MN30 på norsk.
For foregående side, se
ME29 på engelsk, MG29 på tysk, MF29 på fransk, MS29 på spansk, MI29 på italiensk, MN29 på norsk.
For den neste siden, se
ME31 på engelsk, MG31 på tysk, MF31 på fransk, MS31 på spansk, MI31 på italiensk, MN31 på norsk.
Tilbake til hovedsiden for denne fargeserien, se
../ME på engelsk, ../MG på tysk, ../MF på fransk, ../MS på spansk, ../MI på italiensk, ../MN på norsk.

TUB-Testplanje MN30; Colour figures of book
Richter: Computergrafikk og Fagebmetrikk
Serie 8440: PostScript and CIE colour spaces no. 4

Colour Reproduction, Colour Vision or Colour Workflow (CW)
by the PS input operator no. 0 (cmyn setcmykcolor) and
the PS output operator rgb setrgbcolor

This page is under work.
Go to the following or preceding page

-------
For denne siden på forskjellige språk, se
ME på engelsk, MG på tysk, MF på fransk, MS på spansk, MI på italiensk, MN på norsk .

For arkivinformasjonen (2000-2009) av BAM-serveren "ps.bam.de" (2000-2018) om fargetestdiagrammer, kolorimetriske beregninger, standarder og publikasjoner, se
indexAE.html på engelsk, indexAG.html på tysk.

Tilbake til hovedsiden på dette TUB-nettstedet (ikke arkiv), se
index.html på engelsk, indexDE.html på tysk.