150701 1L1: MN34/MN34.HTM

Feller denne siden, se
ME34 på engelsk, MG34 på tysk, MF34 på fransk, MS34 på spansk, MI34 på italiensk, MN34 på norsk.
For foregående side, se
ME33 på engelsk, MG33 på tysk, MF33 på fransk, MS33 på spansk, MI33 på italiensk, MN33 på norsk.
For den neste siden, se
ME35 på engelsk, MG35 på tysk, MF35 på fransk, MS35 på spansk, MI35 på italiensk, MN35 på norsk.
Tilbake til hovedsiden for denne fargeserien, se
../ME på engelsk, ../MG på tysk, ../MF på fransk, ../MS på spansk, ../MI på italiensk, ../MN på norsk.

TUB-Testplanje MN34; Colour figures of book
Richter: Computergrafikk og Fagebmetrikk
Serie 8480: PostScript and CIE colour spaces no. 8

Colour Reproduction, Colour Vision or Colour Workflow (CW)
by the PS input operator no. 0 (cmyn setcmykcolor) and
the PS output operator rgb setrgbcolor

This page is under work.
Go to the following or preceding page

-------
For denne siden på forskjellige språk, se
ME på engelsk, MG på tysk, MF på fransk, MS på spansk, MI på italiensk, MN på norsk .

For arkivinformasjonen (2000-2009) av BAM-serveren "ps.bam.de" (2000-2018) om fargetestdiagrammer, kolorimetriske beregninger, standarder og publikasjoner, se
indexAE.html på engelsk, indexAG.html på tysk.

Tilbake til hovedsiden på dette TUB-nettstedet (ikke arkiv), se
index.html på engelsk, indexDE.html på tysk.