150701 1AL22N10: TN31/TN31.HTM

Feller denne siden, se
TE31 på engelsk, TG31 på tysk, TF31 på fransk, TS31 på spansk, TI31 på italiensk, TN31 på norsk.
For foregående side, se
TE30 på engelsk, TG30 på tysk, TF30 på fransk, TS30 på spansk, TI30 på italiensk, TN30 på norsk.
For den neste siden, se
TE32 på engelsk, TG32 på tysk, TF32 på fransk, TS32 på spansk, TI32 på italiensk, TN32 på norsk.
Tilbake til hovedsiden for denne fargeserien, se
../TE på engelsk, ../TG på tysk, ../TF på fransk, ../TS på spansk, ../TI på italiensk, ../TN på norsk.

TUB-Testplanje TN31; Colour vision and colorimetry
cone sensitivity and cone saturation
for cone distance dlambda = 50nm

Fargereproduksjon, Fargesyn eller Colour-Workflow (CW)
med PostScript (PS) operatorene rgb/cmyk/w/k for input
og PS-Operatoren rgb setrgbcolor for output.


Figur L0N1: Output-Layout av side 1 av filen TN31L0NP.PDF i format A6, se
TN31L0N1. EPS / TXT / jpg / PDF
og i format A4 i følgende tabeller.

Fire sider, orientering A4L (Landskap),
forutsettes for PDF-output,
uten linearisering og transfer
Fire sider, orientering A4L (Landskap),
forutsettes for PS-output,
uten linearisering og transfer
TN31L0NP. PS / TXT / PDF TN31L0NA. PS / TXT / PDF

Eight pictures of one page (left side) Eight pictures of one page (right side)
TN310-1N. PS / TXT / PDF
TN310-2N. PS / TXT / PDF
TN310-3N. PS / TXT / PDF
TN310-4N. PS / TXT / PDF
TN310-5N. PS / TXT / PDF
TN310-6N. PS / TXT / PDF
TN310-7N. PS / TXT / PDF
TN310-8N. PS / TXT / PDF
TN311-1N. PS / TXT / PDF
TN311-2N. PS / TXT / PDF
TN311-3N. PS / TXT / PDF
TN311-4N. PS / TXT / PDF
TN311-5N. PS / TXT / PDF
TN311-6N. PS / TXT / PDF
TN311-7N. PS / TXT / PDF
TN311-8N. PS / TXT / PDF

Pictures of several pages (left side) Pictures of several pages (right side)
TN310-7A. PS / TXT / PDF -

-------
For denne siden på forskjellige språk, se
TE på engelsk, TG på tysk, TF på fransk, TS på spansk, TI på italiensk, TN på norsk .

For arkivinformasjonen (2000-2009) av BAM-serveren "ps.bam.de" (2000-2018) om fargetestdiagrammer, kolorimetriske beregninger, standarder og publikasjoner, se
indexAE.html på engelsk, indexAG.html på tysk.

Tilbake til hovedsiden på dette TUB-nettstedet (ikke arkiv), se
index.html på engelsk, indexDE.html på tysk.