150701 1ALPKLAN: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN06/index.html
or: http://farbe.li.tu-berlin.de/RN06/index.html

TUB-Testplanje RN06; fargetoneplan G75B for D65
offset device ORS27-CMY0, 3D=0&1, de=0&1, 4 pages
Transfer to rgb*d/e and 3D-Linearization rgb*dd/de

Fargereproduksjon, Fargesyn eller Colour-Workflow (CW)
med PostScript (PS) operatorene rgb/cmyk/w/k for input
og PS-Operatoren rgb setrgbcolor for output.

Feller denne siden med fargedata feller overflate- eller monitorfarger,
for orienteringen L=Landskap,
se RE06 på engelsk, eller RG06 på tysk, eller RS06 på spansk, eller RF06 på fransk, eller RI06 på italiensk, eller RN06 på norsk
for foregående side,
se RE05 på engelsk, eller RG05 på tysk, eller RS05 på spansk, eller RF05 på fransk, eller RI05 på italiensk, eller RN05 på norsk
for den neste siden,
se RE07 på engelsk. eller RG07 på tysk, eller RS07 på spansk, eller RF07 på fransk, eller RI07 på italiensk, eller RN07 på norsk

tilbake til hovedsiden for denne fargeserien,
se RE på engelsk, eller RG på tysk, eller RS på spansk, eller RF på fransk, eller RI på italiensk, eller RN på norsk


Figur L0N1: Output-Layout av side 1 av filen RN06L0NP.PDF i format A6, se
RN06L0N1. EPS / TXT / jpg / PDF
og i format A4 i følgende tabeller.

Fire sider, orientering A4L (Landskap),
forutsettes for PDF-output,
uten 3D-Linearisering og transfer
Fire sider, orientering A4L (Landskap),
forutsettes for PS-output,
uten 3D-Linearisering og transfer
RN06L0NP. PS / TXT / PDF RN06L0NA. PS / TXT / PDF

Fire sider, orientering A4L (Landskap),
forutsettes for PDF-output,
3D-linearisering
Fire sider, orientering A4L (Landskap),
forutsettes for PS-output,
3D-linearisering
RN06L0FP. PS / TXT / PDF RN06L0FA. PS / TXT / PDF

Åtte enkeltfigurer (venstre side) -
RN060-7N. PS / TXT / PDF

5 Frame files with pictures 5 Frame files without pictures
RN060-70. PS / TXT / PDF
RN060-71. PS / TXT / PDF
RN060-72. PS / TXT / PDF
RN060-73. PS / TXT / PDF
RN060-74. PS / TXT / PDF
RN060-7A. PS / TXT / PDF
RN060-7B. PS / TXT / PDF
RN060-7C. PS / TXT / PDF
RN060-7D. PS / TXT / PDF
RN060-7E. PS / TXT / PDF

start output (S0) og uten 3D-Linearisering (3D=0),
device or elementary colour transfer (d=00 or e=01),
forutsettes for PDF- eller PS-output,
En side, orientering A4L (Landskap)
3D-Linearisering (3D=1),
device or elementary colour output (dd=10 or de=11),
forutsettes for PDF- eller PS-output,
En side, orientering A4L (Landskap)
RN06S0LP. PS / TXT / PDF
RN0600LP. PS / TXT / PDF
RN0601LP. PS / TXT / PDF

RN0610LP. PS / TXT / PDF
RN0611LP. PS / TXT / PDF

-------------------------------------------------------------------
Videre informasjon om DIN- og ISO/IEC-prøveplansjer
for utprøving av fargegjengivelse, utbytte og emisjon på BAM mikro Webseite,
se på engelsk INFOALLE
eller på tysk INFOALLG

Videre informasjon om internasjonale og nasjonale tyske standarder,
tekniske rapporter og konferanser innenfor billedteknologi-området på BAM mikro Webseite,
se på engelsk 4STAE
eller på tysk 4STA

til Homepage BAM-Mikrowebseite: fargebilde-teknologi og fargemetrikk homepageBAMF

til Homepage fagområdet lysteknikk for TU-Berlin homepageTUL

til TU-Mikrowebseite fagområdet lysteknikk: fargebilde-teknologi og fargemetrikk homepageTULF