150701 1L1: MN12/MN12.HTM

Feller denne siden, se
ME12 på engelsk, MG12 på tysk, MF12 på fransk, MS12 på spansk, MI12 på italiensk, MN12 på norsk.
For foregående side, se
ME11 på engelsk, MG11 på tysk, MF11 på fransk, MS11 på spansk, MI11 på italiensk, MN11 på norsk.
For den neste siden, se
ME13 på engelsk, MG13 på tysk, MF13 på fransk, MS13 på spansk, MI13 på italiensk, MN13 på norsk.
Tilbake til hovedsiden for denne fargeserien, se
../ME på engelsk, ../MG på tysk, ../MF på fransk, ../MS på spansk, ../MI på italiensk, ../MN på norsk.

TUB-Testplanje MN12; Colour figures of book
Richter: Computergrafikk og Fagebmetrikk
Serie 8240: Colour scaling and thresholds no. 4

Colour Reproduction, Colour Vision or Colour Workflow (CW)
by the PS input operator no. 0 (cmyn setcmykcolor) and
the PS output operator rgb setrgbcolor

This page is under work.
Go to the following or preceding page

-------
For denne siden på forskjellige språk, se
ME på engelsk, MG på tysk, MF på fransk, MS på spansk, MI på italiensk, MN på norsk .

For arkivinformasjonen (2000-2009) av BAM-serveren "ps.bam.de" (2000-2018) om fargetestdiagrammer, kolorimetriske beregninger, standarder og publikasjoner, se
indexAE.html på engelsk, indexAG.html på tysk.

Tilbake til hovedsiden på dette TUB-nettstedet (ikke arkiv), se
index.html på engelsk, indexDE.html på tysk.