150701 1L1: MN14/MN14.HTM

Feller denne siden, se
ME14 på engelsk, MG14 på tysk, MF14 på fransk, MS14 på spansk, MI14 på italiensk, MN14 på norsk.
For foregående side, se
ME13 på engelsk, MG13 på tysk, MF13 på fransk, MS13 på spansk, MI13 på italiensk, MN13 på norsk.
For den neste siden, se
ME15 på engelsk, MG15 på tysk, MF15 på fransk, MS15 på spansk, MI15 på italiensk, MN15 på norsk.
Tilbake til hovedsiden for denne fargeserien, se
../ME på engelsk, ../MG på tysk, ../MF på fransk, ../MS på spansk, ../MI på italiensk, ../MN på norsk.

TUB-Testplanje MN14; Colour figures of book
Richter: Computergrafikk og Fagebmetrikk
Serie 8260: Colour scaling and thresholds no. 6

Colour Reproduction, Colour Vision or Colour Workflow (CW)
by the PS input operator no. 0 (cmyn setcmykcolor) and
the PS output operator rgb setrgbcolor

This page is under work.
Go to the following or preceding page

-------
For denne siden på forskjellige språk, se
ME på engelsk, MG på tysk, MF på fransk, MS på spansk, MI på italiensk, MN på norsk .

For arkivinformasjonen (2000-2009) av BAM-serveren "ps.bam.de" (2000-2018) om fargetestdiagrammer, kolorimetriske beregninger, standarder og publikasjoner, se
indexAE.html på engelsk, indexAG.html på tysk.

Tilbake til hovedsiden på dette TUB-nettstedet (ikke arkiv), se
index.html på engelsk, indexDE.html på tysk.