150701 1L1: MN21/MN21.HTM

Feller denne siden, se
ME21 på engelsk, MG21 på tysk, MF21 på fransk, MS21 på spansk, MI21 på italiensk, MN21 på norsk.
For foregående side, se
ME20 på engelsk, MG20 på tysk, MF20 på fransk, MS20 på spansk, MI20 på italiensk, MN20 på norsk.
For den neste siden, se
ME22 på engelsk, MG22 på tysk, MF22 på fransk, MS22 på spansk, MI22 på italiensk, MN22 på norsk.
Tilbake til hovedsiden for denne fargeserien, se
../ME på engelsk, ../MG på tysk, ../MF på fransk, ../MS på spansk, ../MI på italiensk, ../MN på norsk.

TUB-Testplanje MN21; Colour figures of book
Richter: Computergrafikk og Fagebmetrikk
Serie 8340: Colour order and reproduction no. 3

Colour Reproduction, Colour Vision or Colour Workflow (CW)
by the PS input operator no. 0 (cmyn setcmykcolor) and
the PS output operator rgb setrgbcolor

This page is under work.
Go to the following or preceding page

-------
For denne siden på forskjellige språk, se
ME på engelsk, MG på tysk, MF på fransk, MS på spansk, MI på italiensk, MN på norsk .

For arkivinformasjonen (2000-2009) av BAM-serveren "ps.bam.de" (2000-2018) om fargetestdiagrammer, kolorimetriske beregninger, standarder og publikasjoner, se
indexAE.html på engelsk, indexAG.html på tysk.

Tilbake til hovedsiden på dette TUB-nettstedet (ikke arkiv), se
index.html på engelsk, indexDE.html på tysk.