150701 1L1: MN32/MN32.HTM

Feller denne siden, se
ME32 på engelsk, MG32 på tysk, MF32 på fransk, MS32 på spansk, MI32 på italiensk, MN32 på norsk.
For foregående side, se
ME31 på engelsk, MG31 på tysk, MF31 på fransk, MS31 på spansk, MI31 på italiensk, MN31 på norsk.
For den neste siden, se
ME33 på engelsk, MG33 på tysk, MF33 på fransk, MS33 på spansk, MI33 på italiensk, MN33 på norsk.
Tilbake til hovedsiden for denne fargeserien, se
../ME på engelsk, ../MG på tysk, ../MF på fransk, ../MS på spansk, ../MI på italiensk, ../MN på norsk.

TUB-Testplanje MN32; Colour figures of book
Richter: Computergrafikk og Fagebmetrikk
Serie 8460: PostScript and CIE colour spaces no. 6

Colour Reproduction, Colour Vision or Colour Workflow (CW)
by the PS input operator no. 0 (cmyn setcmykcolor) and
the PS output operator rgb setrgbcolor

This page is under work.
Go to the following or preceding page

-------
For denne siden på forskjellige språk, se
ME på engelsk, MG på tysk, MF på fransk, MS på spansk, MI på italiensk, MN på norsk .

For arkivinformasjonen (2000-2009) av BAM-serveren "ps.bam.de" (2000-2018) om fargetestdiagrammer, kolorimetriske beregninger, standarder og publikasjoner, se
indexAE.html på engelsk, indexAG.html på tysk.

Tilbake til hovedsiden på dette TUB-nettstedet (ikke arkiv), se
index.html på engelsk, indexDE.html på tysk.