150801: MN68/MN68.HTM

Feller denne siden, se
ME68 på engelsk, MG68 på tysk, MF68 på fransk, MS68 på spansk, MI68 på italiensk, MN68 på norsk.
For foregående side, se
ME67 på engelsk, MG67 på tysk, MF67 på fransk, MS67 på spansk, MI67 på italiensk, MN67 på norsk.
For den neste siden, se
ME69 på engelsk, MG69 på tysk, MF69 på fransk, MS69 på spansk, MI69 på italiensk, MN69 på norsk.
Tilbake til hovedsiden for denne fargeserien, se
../ME på engelsk, ../MG på tysk, ../MF på fransk, ../MS på spansk, ../MI på italiensk, ../MN på norsk.

TUB-Testplanje MN68; Colour figures of book
Richter: Computergrafikk og Fagebmetrikk
Serie 8310: Colour spaces and measurement Nr. 4

This page is under work,
go to the preceding page or a page above

-------
For denne siden på forskjellige språk, se
ME på engelsk, MG på tysk, MF på fransk, MS på spansk, MI på italiensk, MN på norsk .

For arkivinformasjonen (2000-2009) av BAM-serveren "ps.bam.de" (2000-2018) om fargetestdiagrammer, kolorimetriske beregninger, standarder og publikasjoner, se
indexAE.html på engelsk, indexAG.html på tysk.

Tilbake til hovedsiden på dette TUB-nettstedet (ikke arkiv), se
index.html på engelsk, indexDE.html på tysk.