150801: MN87/MN87.HTM

Feller denne siden, se
ME87 på engelsk, MG87 på tysk, MF87 på fransk, MS87 på spansk, MI87 på italiensk, MN87 på norsk.
For foregående side, se
ME86 på engelsk, MG86 på tysk, MF86 på fransk, MS86 på spansk, MI86 på italiensk, MN86 på norsk.
For den neste siden, se
ME88 på engelsk, MG88 på tysk, MF88 på fransk, MS88 på spansk, MI88 på italiensk, MN88 på norsk.
Tilbake til hovedsiden for denne fargeserien, se
../ME på engelsk, ../MG på tysk, ../MF på fransk, ../MS på spansk, ../MI på italiensk, ../MN på norsk.

TUB-Testplanje MN87; Colour figures of book
Richter: Computergrafikk og Fagebmetrikk
Serie 8520: PostScript and CIE colour spaces Nr. 11

This page is under work,
go to the preceding page or a page above

-------
For denne siden på forskjellige språk, se
ME på engelsk, MG på tysk, MF på fransk, MS på spansk, MI på italiensk, MN på norsk .

For arkivinformasjonen (2000-2009) av BAM-serveren "ps.bam.de" (2000-2018) om fargetestdiagrammer, kolorimetriske beregninger, standarder og publikasjoner, se
indexAE.html på engelsk, indexAG.html på tysk.

Tilbake til hovedsiden på dette TUB-nettstedet (ikke arkiv), se
index.html på engelsk, indexDE.html på tysk.