150701 1ALPKLAN: RN03/RN03.HTM

Feller denne siden, se
RE03 på engelsk, RG03 på tysk, RF03 på fransk, RS03 på spansk, RI03 på italiensk, RN03 på norsk.
For foregående side, se
RE02 på engelsk, RG02 på tysk, RF02 på fransk, RS02 på spansk, RI02 på italiensk, RN02 på norsk.
For den neste siden, se
RE04 på engelsk, RG04 på tysk, RF04 på fransk, RS04 på spansk, RI04 på italiensk, RN04 på norsk.
Tilbake til hovedsiden for denne fargeserien, se
../RE på engelsk, ../RG på tysk, ../RF på fransk, ../RS på spansk, ../RI på italiensk, ../RN på norsk.

TUB-Testplanje RN03; fargetoneplan G75B for D65
offset device ORS20-CMYK, 3D=0&1, de=0&1, 4 pages
Transfer to rgb*d/e and 3D-Linearization rgb*dd/de

Fargereproduksjon, Fargesyn eller Colour-Workflow (CW)
med PostScript (PS) operatorene rgb/cmyk/w/k for input
og PS-Operatoren rgb setrgbcolor for output.


Figur L0N1: Output-Layout av side 1 av filen RN03L0NP.PDF i format A6, se
RN03L0N1. EPS / TXT / jpg / PDF
og i format A4 i følgende tabeller.

Fire sider, orientering A4L (Landskap),
forutsettes for PDF-output,
uten 3D-Linearisering og transfer
Fire sider, orientering A4L (Landskap),
forutsettes for PS-output,
uten 3D-Linearisering og transfer
RN03L0NP. PS / TXT / PDF RN03L0NA. PS / TXT / PDF

Fire sider, orientering A4L (Landskap),
forutsettes for PDF-output,
3D-linearisering
Fire sider, orientering A4L (Landskap),
forutsettes for PS-output,
3D-linearisering
RN03L0FP. PS / TXT / PDF RN03L0FA. PS / TXT / PDF

Åtte enkeltfigurer (venstre side) -
RN030-7N. PS / TXT / PDF

5 Frame files with pictures 5 Frame files without pictures
RN030-70. PS / TXT / PDF
RN030-71. PS / TXT / PDF
RN030-72. PS / TXT / PDF
RN030-73. PS / TXT / PDF
RN030-74. PS / TXT / PDF
RN030-7A. PS / TXT / PDF
RN030-7B. PS / TXT / PDF
RN030-7C. PS / TXT / PDF
RN030-7D. PS / TXT / PDF
RN030-7E. PS / TXT / PDF

start output (S0) og uten 3D-Linearisering (3D=0),
device or elementary colour transfer (d=00 or e=01),
forutsettes for PDF- eller PS-output,
En side, orientering A4L (Landskap)
3D-Linearisering (3D=1),
device or elementary colour output (dd=10 or de=11),
forutsettes for PDF- eller PS-output,
En side, orientering A4L (Landskap)
RN03S0LP. PS / TXT / PDF
RN0300LP. PS / TXT / PDF
RN0301LP. PS / TXT / PDF

RN0310LP. PS / TXT / PDF
RN0311LP. PS / TXT / PDF

-------
For denne siden på forskjellige språk, se
RE på engelsk, RG på tysk, RF på fransk, RS på spansk, RI på italiensk, RN på norsk .

For arkivinformasjonen (2000-2009) av BAM-serveren "ps.bam.de" (2000-2018) om fargetestdiagrammer, kolorimetriske beregninger, standarder og publikasjoner, se
indexAE.html på engelsk, indexAG.html på tysk.

Tilbake til hovedsiden på dette TUB-nettstedet (ikke arkiv), se
index.html på engelsk, indexDE.html på tysk.