150701 1ALPKPAN: RN09/RN09.HTM

Feller denne siden, se
RE09 på engelsk, RG09 på tysk, RF09 på fransk, RS09 på spansk, RI09 på italiensk, RN09 på norsk.
For foregående side, se
RE08 på engelsk, RG08 på tysk, RF08 på fransk, RS08 på spansk, RI08 på italiensk, RN08 på norsk.
For den neste siden, se
RE10 på engelsk, RG10 på tysk, RF10 på fransk, RS10 på spansk, RI10 på italiensk, RN10 på norsk.
Tilbake til hovedsiden for denne fargeserien, se
../RE på engelsk, ../RG på tysk, ../RF på fransk, ../RS på spansk, ../RI på italiensk, ../RN på norsk.

TUB-Testplanje RN09; fargetoneplan G75B for D65
rgb-LabCh* tables for LRS18-CMYK, 3D=0&1, de=0&1, 66 pages
Transfer to rgb*d/e and 3D-Linearization rgb*dd/de

Fargereproduksjon, Fargesyn eller Colour-Workflow (CW)
med PostScript (PS) operatorene rgb/cmyk/w/k for input
og PS-Operatoren rgb setrgbcolor for output.


Figur L0N1: Output-Layout av side 1 av filen RN09L0NP.PDF i format A6, se
RN09L0N1. EPS / TXT / jpg / PDF
og i format A4 i følgende tabeller.

Fire sider, orientering A4L (Landskap),
forutsettes for PDF-output,
uten 3D-Linearisering og transfer
Fire sider, orientering A4L (Landskap),
forutsettes for PS-output,
uten 3D-Linearisering og transfer
RN09L0NP. PS / TXT / PDF RN09L0NA. PS / TXT / PDF

Fire sider, orientering A4L (Landskap),
forutsettes for PDF-output,
3D-linearisering
Fire sider, orientering A4L (Landskap),
forutsettes for PS-output,
3D-linearisering
RN09L0FP. PS / TXT / PDF RN09L0FA. PS / TXT / PDF

Åtte enkeltfigurer (venstre side) -
RN090-7N. PS / TXT / PDF

5 Frame files with pictures 5 Frame files without pictures
RN090-70. PS / TXT / PDF
RN090-71. PS / TXT / PDF
RN090-72. PS / TXT / PDF
RN090-73. PS / TXT / PDF
RN090-74. PS / TXT / PDF
RN090-7A. PS / TXT / PDF
RN090-7B. PS / TXT / PDF
RN090-7C. PS / TXT / PDF
RN090-7D. PS / TXT / PDF
RN090-7E. PS / TXT / PDF

start output (S0) og uten 3D-Linearisering (3D=0),
device or elementary colour transfer (d=00 or e=01),
forutsettes for PDF- eller PS-output,
En side, orientering A4L (Landskap)
3D-Linearisering (3D=1),
device or elementary colour output (dd=10 or de=11),
forutsettes for PDF- eller PS-output,
En side, orientering A4L (Landskap)
RN09S0PP. PS / TXT / PDF
RN0900PP. PS / TXT / PDF
RN0901PP. PS / TXT / PDF

RN0910PP. PS / TXT / PDF
RN0911PP. PS / TXT / PDF

-------
For denne siden på forskjellige språk, se
RE på engelsk, RG på tysk, RF på fransk, RS på spansk, RI på italiensk, RN på norsk .

For arkivinformasjonen (2000-2009) av BAM-serveren "ps.bam.de" (2000-2018) om fargetestdiagrammer, kolorimetriske beregninger, standarder og publikasjoner, se
indexAE.html på engelsk, indexAG.html på tysk.

Tilbake til hovedsiden på dette TUB-nettstedet (ikke arkiv), se
index.html på engelsk, indexDE.html på tysk.