150701 1ALPKLAN: RN56/RN56.HTM

Feller denne siden, se
RE56 på engelsk, RG56 på tysk, RF56 på fransk, RS56 på spansk, RI56 på italiensk, RN56 på norsk.
For foregående side, se
RE55 på engelsk, RG55 på tysk, RF55 på fransk, RS55 på spansk, RI55 på italiensk, RN55 på norsk.
For den neste siden, se
RE57 på engelsk, RG57 på tysk, RF57 på fransk, RS57 på spansk, RI57 på italiensk, RN57 på norsk.
Tilbake til hovedsiden for denne fargeserien, se
../RE på engelsk, ../RG på tysk, ../RF på fransk, ../RS på spansk, ../RI på italiensk, ../RN på norsk.

TUB-Testplanje RN56; 1080 standard colours; image technology
offset device ORS27-CMY0, 3D=0&1, de=0&1, 4 pages
Transfer to rgb*d/e and 3D-Linearization rgb*dd/de

Fargereproduksjon, Fargesyn eller Colour-Workflow (CW)
med PostScript (PS) operatorene rgb/cmyk/w/k for input
og PS-Operatoren rgb setrgbcolor for output.


Figur L0N1: Output-Layout av side 1 av filen RN56L0NP.PDF i format A6, se
RN56L0N1. EPS / TXT / jpg / PDF
og i format A4 i følgende tabeller.

Fire sider, orientering A4L (Landskap),
forutsettes for PDF-output,
uten 3D-Linearisering og transfer
Fire sider, orientering A4L (Landskap),
forutsettes for PS-output,
uten 3D-Linearisering og transfer
RN56L0NP. PS / TXT / PDF RN56L0NA. PS / TXT / PDF

Fire sider, orientering A4L (Landskap),
forutsettes for PDF-output,
3D-linearisering
Fire sider, orientering A4L (Landskap),
forutsettes for PS-output,
3D-linearisering
RN56L0FP. PS / TXT / PDF RN56L0FA. PS / TXT / PDF

Åtte enkeltfigurer (venstre side) -
RN560-7N. PS / TXT / PDF

5 Frame files with pictures 5 Frame files without pictures
RN560-70. PS / TXT / PDF
RN560-71. PS / TXT / PDF
RN560-72. PS / TXT / PDF
RN560-73. PS / TXT / PDF
RN560-74. PS / TXT / PDF
RN560-7A. PS / TXT / PDF
RN560-7B. PS / TXT / PDF
RN560-7C. PS / TXT / PDF
RN560-7D. PS / TXT / PDF
RN560-7E. PS / TXT / PDF

start output (S0) og uten 3D-Linearisering (3D=0),
device or elementary colour transfer (d=00 or e=01),
forutsettes for PDF- eller PS-output,
En side, orientering A4L (Landskap)
3D-Linearisering (3D=1),
device or elementary colour output (dd=10 or de=11),
forutsettes for PDF- eller PS-output,
En side, orientering A4L (Landskap)
RN56S0LP. PS / TXT / PDF
RN5600LP. PS / TXT / PDF
RN5601LP. PS / TXT / PDF

RN5610LP. PS / TXT / PDF
RN5611LP. PS / TXT / PDF

-------
For denne siden på forskjellige språk, se
RE på engelsk, RG på tysk, RF på fransk, RS på spansk, RI på italiensk, RN på norsk .

For arkivinformasjonen (2000-2009) av BAM-serveren "ps.bam.de" (2000-2018) om fargetestdiagrammer, kolorimetriske beregninger, standarder og publikasjoner, se
indexAE.html på engelsk, indexAG.html på tysk.

Tilbake til hovedsiden på dette TUB-nettstedet (ikke arkiv), se
index.html på engelsk, indexDE.html på tysk.