150701 1ALPK0AN: RN63/RN63.HTM

Feller denne siden, se
RE63 på engelsk, RG63 på tysk, RF63 på fransk, RS63 på spansk, RI63 på italiensk, RN63 på norsk.
For foregående side, se
RE62 på engelsk, RG62 på tysk, RF62 på fransk, RS62 på spansk, RI62 på italiensk, RN62 på norsk.
For den neste siden, se
RE64 på engelsk, RG64 på tysk, RF64 på fransk, RS64 på spansk, RI64 på italiensk, RN64 på norsk.
Tilbake til hovedsiden for denne fargeserien, se
../RE på engelsk, ../RG på tysk, ../RF på fransk, ../RS på spansk, ../RI på italiensk, ../RN på norsk.

TUB-Testplanje RN63; 1080 standard colours; cmyk-printer; cf=1
rgb-LabCh* tables, 3D=0&1, de=0&1, 64 pages, paper A
Transfer to rgb*d/e and 3D-Linearization rgb*dd/de

Fargereproduksjon, Fargesyn eller Colour-Workflow (CW)
med PostScript (PS) operatorene rgb/cmyk/w/k for input
og PS-Operatoren rgb setrgbcolor for output.


Figur L0N1: Output-Layout av side 1 av filen RN63L0NP.PDF i format A6, se
RN63L0N1. EPS / TXT / jpg / PDF
og i format A4 i følgende tabeller.

Fire sider, orientering A4L (Landskap),
forutsettes for PDF-output,
uten 3D-Linearisering og transfer
Fire sider, orientering A4L (Landskap),
forutsettes for PS-output,
uten 3D-Linearisering og transfer
RN63L0NP. PS / TXT / PDF RN63L0NA. PS / TXT / PDF

Fire sider, orientering A4L (Landskap),
forutsettes for PDF-output,
3D-linearisering
Fire sider, orientering A4L (Landskap),
forutsettes for PS-output,
3D-linearisering
RN63L0FP. PS / TXT / PDF RN63L0FA. PS / TXT / PDF

Åtte enkeltfigurer (venstre side) -
RN630-7N. PS / TXT / PDF

5 Frame files with pictures 5 Frame files without pictures
RN630-70. PS / TXT / PDF
RN630-71. PS / TXT / PDF
RN630-72. PS / TXT / PDF
RN630-73. PS / TXT / PDF
RN630-74. PS / TXT / PDF
RN630-7A. PS / TXT / PDF
RN630-7B. PS / TXT / PDF
RN630-7C. PS / TXT / PDF
RN630-7D. PS / TXT / PDF
RN630-7E. PS / TXT / PDF

-------
For denne siden på forskjellige språk, se
RE på engelsk, RG på tysk, RF på fransk, RS på spansk, RI på italiensk, RN på norsk .

For arkivinformasjonen (2000-2009) av BAM-serveren "ps.bam.de" (2000-2018) om fargetestdiagrammer, kolorimetriske beregninger, standarder og publikasjoner, se
indexAE.html på engelsk, indexAG.html på tysk.

Tilbake til hovedsiden på dette TUB-nettstedet (ikke arkiv), se
index.html på engelsk, indexDE.html på tysk.