150701 1ALPKAAN: RN62/RN62.HTM

Feller denne siden, se
RE62 på engelsk, RG62 på tysk, RF62 på fransk, RS62 på spansk, RI62 på italiensk, RN62 på norsk.
For foregående side, se
RE61 på engelsk, RG61 på tysk, RF61 på fransk, RS61 på spansk, RI61 på italiensk, RN61 på norsk.
For den neste siden, se
RE63 på engelsk, RG63 på tysk, RF63 på fransk, RS63 på spansk, RI63 på italiensk, RN63 på norsk.
Tilbake til hovedsiden for denne fargeserien, se
../RE på engelsk, ../RG på tysk, ../RF på fransk, ../RS på spansk, ../RI på italiensk, ../RN på norsk.

TUB-Testplanje RN62; 1080 standard colours; cmyk-printer; cf=1
Colour output cmyn6, 3D=0&1, de=0&1, 4 pages, paper A
Transfer to rgb*d/e and 3D-Linearization rgb*dd/de

Fargereproduksjon, Fargesyn eller Colour-Workflow (CW)
med PostScript (PS) operatorene rgb/cmyk/w/k for input
og PS-Operatoren rgb setrgbcolor for output.


Figur L0N1: Output-Layout av side 1 av filen RN62L0NP.PDF i format A6, se
RN62L0N1. EPS / TXT / jpg / PDF
og i format A4 i følgende tabeller.

Fire sider, orientering A4L (Landskap),
forutsettes for PDF-output,
uten 3D-Linearisering og transfer
Fire sider, orientering A4L (Landskap),
forutsettes for PS-output,
uten 3D-Linearisering og transfer
RN62L0NP. PS / TXT / PDF RN62L0NA. PS / TXT / PDF

Fire sider, orientering A4L (Landskap),
forutsettes for PDF-output,
3D-linearisering
Fire sider, orientering A4L (Landskap),
forutsettes for PS-output,
3D-linearisering
RN62L0FP. PS / TXT / PDF RN62L0FA. PS / TXT / PDF

Åtte enkeltfigurer (venstre side) -
RN620-7N. PS / TXT / PDF

5 Frame files with pictures 5 Frame files without pictures
RN620-70. PS / TXT / PDF
RN620-71. PS / TXT / PDF
RN620-72. PS / TXT / PDF
RN620-73. PS / TXT / PDF
RN620-74. PS / TXT / PDF
RN620-7A. PS / TXT / PDF
RN620-7B. PS / TXT / PDF
RN620-7C. PS / TXT / PDF
RN620-7D. PS / TXT / PDF
RN620-7E. PS / TXT / PDF

start output (S0) and no linearization (3D=0),
device or elementary colour transfer (d=00 or e=01),
intended for PS or PDF output,
one page, orientation A4L
linearization (3D=1),
device or elementary colour output (dd=10 or de=11),
intended for PS or PDF output,
one page, orientation A4L
RN62S0AP. PS / TXT / PDF
RN6200AP. PS / TXT / PDF
RN6201AP. PS / TXT / PDF

RN6210AP. PS / TXT / PDF
RN6211AP. PS / TXT / PDF

-------
For denne siden på forskjellige språk, se
RE på engelsk, RG på tysk, RF på fransk, RS på spansk, RI på italiensk, RN på norsk .

For arkivinformasjonen (2000-2009) av BAM-serveren "ps.bam.de" (2000-2018) om fargetestdiagrammer, kolorimetriske beregninger, standarder og publikasjoner, se
indexAE.html på engelsk, indexAG.html på tysk.

Tilbake til hovedsiden på dette TUB-nettstedet (ikke arkiv), se
index.html på engelsk, indexDE.html på tysk.