150701 1ALPK0AN: RN61/RN61.HTM

Feller denne siden, se
RE61 på engelsk, RG61 på tysk, RF61 på fransk, RS61 på spansk, RI61 på italiensk, RN61 på norsk.
For foregående side, se
RE60 på engelsk, RG60 på tysk, RF60 på fransk, RS60 på spansk, RI60 på italiensk, RN60 på norsk.
For den neste siden, se
RE62 på engelsk, RG62 på tysk, RF62 på fransk, RS62 på spansk, RI62 på italiensk, RN62 på norsk.
Tilbake til hovedsiden for denne fargeserien, se
../RE på engelsk, ../RG på tysk, ../RF på fransk, ../RS på spansk, ../RI på italiensk, ../RN på norsk.

TUB-Testplanje RN61; 1080 standard colours; rgb-printer; cf=1
rgb-LabCh* tables, 3D=0&1, de=0&1, 64 pages, paper A
Transfer to rgb*d/e and 3D-Linearization rgb*dd/de

Fargereproduksjon, Fargesyn eller Colour-Workflow (CW)
med PostScript (PS) operatorene rgb/cmyk/w/k for input
og PS-Operatoren rgb setrgbcolor for output.


Figur L0N1: Output-Layout av side 1 av filen RN61L0NP.PDF i format A6, se
RN61L0N1. EPS / TXT / jpg / PDF
og i format A4 i følgende tabeller.

Fire sider, orientering A4L (Landskap),
forutsettes for PDF-output,
uten 3D-Linearisering og transfer
Fire sider, orientering A4L (Landskap),
forutsettes for PS-output,
uten 3D-Linearisering og transfer
RN61L0NP. PS / TXT / PDF RN61L0NA. PS / TXT / PDF

Fire sider, orientering A4L (Landskap),
forutsettes for PDF-output,
3D-linearisering
Fire sider, orientering A4L (Landskap),
forutsettes for PS-output,
3D-linearisering
RN61L0FP. PS / TXT / PDF RN61L0FA. PS / TXT / PDF

Åtte enkeltfigurer (venstre side) -
RN610-7N. PS / TXT / PDF

5 Frame files with pictures 5 Frame files without pictures
RN610-70. PS / TXT / PDF
RN610-71. PS / TXT / PDF
RN610-72. PS / TXT / PDF
RN610-73. PS / TXT / PDF
RN610-74. PS / TXT / PDF
RN610-7A. PS / TXT / PDF
RN610-7B. PS / TXT / PDF
RN610-7C. PS / TXT / PDF
RN610-7D. PS / TXT / PDF
RN610-7E. PS / TXT / PDF

-------
For denne siden på forskjellige språk, se
RE på engelsk, RG på tysk, RF på fransk, RS på spansk, RI på italiensk, RN på norsk .

For arkivinformasjonen (2000-2009) av BAM-serveren "ps.bam.de" (2000-2018) om fargetestdiagrammer, kolorimetriske beregninger, standarder og publikasjoner, se
indexAE.html på engelsk, indexAG.html på tysk.

Tilbake til hovedsiden på dette TUB-nettstedet (ikke arkiv), se
index.html på engelsk, indexDE.html på tysk.