150801: MN63/MN63.HTM

Feller denne siden, se
ME63 på engelsk, MG63 på tysk, MF63 på fransk, MS63 på spansk, MI63 på italiensk, MN63 på norsk.
For foregående side, se
ME62 på engelsk, MG62 på tysk, MF62 på fransk, MS62 på spansk, MI62 på italiensk, MN62 på norsk.
For den neste siden, se
ME64 på engelsk, MG64 på tysk, MF64 på fransk, MS64 på spansk, MI64 på italiensk, MN64 på norsk.
Tilbake til hovedsiden for denne fargeserien, se
../ME på engelsk, ../MG på tysk, ../MF på fransk, ../MS på spansk, ../MI på italiensk, ../MN på norsk.

TUB-Testplanje MN63; Colour figures of book
Richter: Computergrafikk og Fagebmetrikk
Serie 8250: Colour scaling and thresholds Nr. 5

This page is under work,
go to the preceding page or a page above

-------
For denne siden på forskjellige språk, se
ME på engelsk, MG på tysk, MF på fransk, MS på spansk, MI på italiensk, MN på norsk .

For arkivinformasjonen (2000-2009) av BAM-serveren "ps.bam.de" (2000-2018) om fargetestdiagrammer, kolorimetriske beregninger, standarder og publikasjoner, se
indexAE.html på engelsk, indexAG.html på tysk.

Tilbake til hovedsiden på dette TUB-nettstedet (ikke arkiv), se
index.html på engelsk, indexDE.html på tysk.