150801: MN64/MN64.HTM

Feller denne siden, se
ME64 på engelsk, MG64 på tysk, MF64 på fransk, MS64 på spansk, MI64 på italiensk, MN64 på norsk.
For foregående side, se
ME63 på engelsk, MG63 på tysk, MF63 på fransk, MS63 på spansk, MI63 på italiensk, MN63 på norsk.
For den neste siden, se
ME65 på engelsk, MG65 på tysk, MF65 på fransk, MS65 på spansk, MI65 på italiensk, MN65 på norsk.
Tilbake til hovedsiden for denne fargeserien, se
../ME på engelsk, ../MG på tysk, ../MF på fransk, ../MS på spansk, ../MI på italiensk, ../MN på norsk.

TUB-Testplanje MN64; Colour figures of book
Richter: Computergrafikk og Fagebmetrikk
Serie 8260: Colour scaling and thresholds Nr. 6

This page is under work,
go to the preceding page or a page above

-------
For denne siden på forskjellige språk, se
ME på engelsk, MG på tysk, MF på fransk, MS på spansk, MI på italiensk, MN på norsk .

For arkivinformasjonen (2000-2009) av BAM-serveren "ps.bam.de" (2000-2018) om fargetestdiagrammer, kolorimetriske beregninger, standarder og publikasjoner, se
indexAE.html på engelsk, indexAG.html på tysk.

Tilbake til hovedsiden på dette TUB-nettstedet (ikke arkiv), se
index.html på engelsk, indexDE.html på tysk.