150801: MN94/MN94.HTM

Feller denne siden, se
ME94 på engelsk, MG94 på tysk, MF94 på fransk, MS94 på spansk, MI94 på italiensk, MN94 på norsk.
For foregående side, se
ME93 på engelsk, MG93 på tysk, MF93 på fransk, MS93 på spansk, MI93 på italiensk, MN93 på norsk.
For den neste siden, se
ME95 på engelsk, MG95 på tysk, MF95 på fransk, MS95 på spansk, MI95 på italiensk, MN95 på norsk.
Tilbake til hovedsiden for denne fargeserien, se
../ME på engelsk, ../MG på tysk, ../MF på fransk, ../MS på spansk, ../MI på italiensk, ../MN på norsk.

TUB-Testplanje MN94; Colour figures of book
Richter: Computergrafikk og Fagebmetrikk
Serie 8590: Colorimetric tables and calculations Nr. 6

This page is under work,
go to the preceding page or a page above

-------
For denne siden på forskjellige språk, se
ME på engelsk, MG på tysk, MF på fransk, MS på spansk, MI på italiensk, MN på norsk .

For arkivinformasjonen (2000-2009) av BAM-serveren "ps.bam.de" (2000-2018) om fargetestdiagrammer, kolorimetriske beregninger, standarder og publikasjoner, se
indexAE.html på engelsk, indexAG.html på tysk.

Tilbake til hovedsiden på dette TUB-nettstedet (ikke arkiv), se
index.html på engelsk, indexDE.html på tysk.